VIGTIG INFORMATION OM SEJLADS VED KØBENHAVNS HAVN

Skal du sejle forbi Københavnshavn, skal du være opmærksom på det nyetablerede arbejdsområde ifb. anlæggelse af Lynetteholm.
Der må ikke sejles i området. Der er risiko for at ramme stenopfyld, ligesom der kan falde bøde, hvis området ikke respekteres.
Vær ligeledes opmærksom på ny lysregulering i Kronløbet.