RIB & bådsførere

Vedbæk Surfklub har fået en ny RIB i 2018, der hedder Alba

RIB’en må KUN bruges af godkendte bådsførere i forbindelse med surf og SUP træning, godkendte kapsejladser/arrangementer og selvfølgelig til sikkerhed/redningsaktioner.

RIB’en vil være under kyndigt opsyn af en fast bådsmand m/k, som vil være ansvarlig for:

 • Søsætning m.m. af båden om foråret og optagning m.m. om efteråret
 • Løbende opsyn med båden, herunder tømning af evt. vand
 • at der udføres løbende vedligehold og reparationer på båden
 • Kontakt til bestyrelsen, såfremt de opgaver ikke kan udføres af bådsmanden selv, eller ved hjælp af frivillige medhjælpere

Bådsmænd og bådførere SKAL have duelighedsbevis/speedbåds-kørekort og samt godkendt af bådsmand Jesper Schmidt og have gennemført intro til RIB.

Godkendte bådførere er pt.:

 • Jesper Schmidt (ansvarlig bådsmand): 4911 2705
 • Anton Zeuthen (bådfører): 6062 3655
 • Lucas Lundsteen Brøndum (bådfører): 2883 1234
 • Gustav Zeuthen (bådfører) – 6080 2598
 • Thomas Tuxen (bådfører): 2947 8983
 • Jens Ewerling (bådfører) – 2272 3890
 • Søren Weiss Hartmann (bådfører) - 3111 1101
 • Stefan Siggaard Andersen: 3026 1768
 • Kim Nielsen (bådfører): 2284 2272
 • Jan Zeuthen (bådfører): 2434 0206
 • Christine Tuxen (bådfører) – 2126 8520
 • Jakob Gregersen (bådfører) - 2734 9570
 • Carl Christiansen (bådfører) - 2614 1497
 • Lars Jeremiassen (bådfører) – 3142 9729

Kontakt bådførere såfremt RIB skal bruges til redningsaktion

Det er absolut IKKE TILLADT at tage RIB'en uden tilladelse!