Sejlerskole

OM SEJLERSKOLEN FOR VOKSNE

Det er sikrere og sjovere at sejle hvis du har lært det. 

Sejlerskolens formål 

Vedbæk Sejlerskole henvender sig til alle voksne som gerne vil lære at sejle, og tilbyder uddannelser i såvel den praktiske som den teoretiske del af Søfartsstyrelsens pensum, således at du efter indstilling fra sejlerskolen, vil være i stand til at aflægge Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve i sejlads.
Undervejs i uddannelsesforløbet vil du få mulighed for at opnå rutine i en hel række opgaver, som f.eks.:

• at klargøre båden
• at arbejde med sejlene
• at opnå viden om søsikkerhed
• at navigere
• at gøre dig ansvarsbevidst i din holdning til at sejle og at tage beslutninger
• at gøre dig bekendt med ”godt sømandskab”
• at bibringe eleven viden om sejlads under forskellige vejrforhold
• at gøre dig klar over hvad det indebærer at have ansvaret som fører af en båd
• at gøre dig til aktivt medlemmer i Vedbæk Sejlklub.

med det formål at du føler dig tryg om bord, og er vidende om hvad der skal kræves for at kunne sejle en båd.

Ansvar

Sejlerskolens skippere er dygtige erfarne sejlere, som stiller deres viden og sejlbåd til rådighed for sejlerskolen uden at modtage honorar. I forsikringsmæssig henseende er sejlerskolens elever derfor gæster på skipperens båd. Sejlerskolen har forsikret skoleskipperne og evt. bonustab på deres både, men eleverne er ikke dækket af nogen forsikring betalt af sejlerklubben eller sejlerskolen, ligesom Vedbæk Sejlklub ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle uheldige begivenheder om bord i forbindelse med skolesejladsen.

Sejlerskolens forsikringer dækker kun større og væsentligere skader. Kommer du til at ødelægge noget udstyr eller tabe noget over bord, så forventes det, at du selv dækker skipperens omkostninger til at købe noget nyt.

Skipper er ansvarlig i henhold til Søloven, hvorfor besætningen skal rette sig efter hans anvisninger, da han skal sikre at besætning og skib kommer helskindet i havn.