Vedbæk Sejlklub

Vedbæk Sejlklub ligger i Vedbæk Havn ud til Øresund. Klubben har mange tilbud til dig, der brænder for sejlsporten.

Vores juniorafdeling varetager sejlads for de helt unge i optimistjoller, hvor der er træning flere gange om ugen og arrangementer i udvalgte weekends. For de lidt ældre er der fine muligheder for at prøve kræfter med windsurfing, hvor både undervisning og stævner er en del af tilbudene. Der er også mulighed for at sejle H-båd og J-70.

Er man til kapsejlads, arrangeres der ugentlige aftenmatcher, hvor man efterfølgende hygger sig i klubhuset. Man kan deltage både som skipper med egen båd og som gast. Foruden de ugentlige aftenmatcher arrangerer klubben også store kapsejladser, hvor Spangsberg Cup er én af de største i Danmark.

En god begyndelse (eller opfriskning) er at deltage på klubbens sejlerskole, hvor man kan tage duelighedsbeviset i sejlads. Teoriundervisningen foregår om vinteren og den praktiske sejlads om sommeren i vores 3 H-både og to J-70ere og i nogle af klubbens medlemmers kølbåde.

Om vinteren arrangeres klubaftener, hvor man kan høre om relevante emner inden for sejlads og vedligeholdelse af materiel, foruden andre arrangementer hvor man kan lære andre medlemmer at kende.

Klubben varetager også medlemmernes sejlsportsmæssige interesser over for myndigheder og organisationer – herunder også forholdet til Vedbæk Havn.

Klubben drives udelukkende af frivillig arbejdskraft. Som medlem har man både mulighed for at deltage i klubbens tilbud og for selv at give en hånd med – et godt udgangspunkt for at lære andre sejlere at kende.

Bliv medlem af Vedbæk Sejlklub

Velkommen i Vedbæk Sejlklub!