Bådsmænd

Vedbæk Sejlklubs både er hver især under opsyn af en fast bådsmand m/k.

Hver bådsmand er ansvarlig for sin tilknyttede båd, og:

  • har ansvar for søsætning mm. af båden om foråret og optagning mm. om efteråret
  • skal sikre at der holdes løbende opsyn med båden
  • skal sikre at der udføres løbende vedligehold og reparationer på båden
  • skal sikre at der føres logbog for bådens stand
  • skal sikre løbende orientering til bestyrelsen
  • skal kontakte bestyrelsen, såfremt opgaver ikke kan udføres af bådsmanden selv, eller ved hjælp af frivillige medhjælpere

Bådsmænd skal have duelighedsbevis/speedbåds-kørekort.

Dommerbåd
Bådnavn: "Johanne"
Ansvarlig: Jørgen Kjærgaard

RIB1
Bådnavn: "Emma"
Ansvarlig: Mogens Brask

RIB2
Bådnavn: "Viggo"
Ansvarlig: Kristian Busk

RIB3
Bådnavn: "Alba"
Ansvarlig: Jesper Schmidt

H-bådene (klubbaad@vedbaek-sejlklub.dk)
Bådnavn: "Arkitekten"
Ansvarlig: Jacob Engberg Pedersen

Bådnavn: "Banditten"
Ansvarlig: Steen Blaafalk

Bådnavn: "Karen"
Ansvarlig: Torsten Olsen

J-70erne (FB gruppen; Vedbæk Sejlklub J70)

Bådnavn: "Triton"
Ansvarlige: Claus Rindom, Britta Svennesen

Bådnavn: "Nike"
Ansvarlige: Jens Kjartan Mortensen, Lars H Knudsen