Klubbens J/70 både


J/70 sejlads

Er du til sjov og spændende sejlads, er J/70 båden lige noget for dig.

J/70 er en lille sportsbåd, hvor du for rig mulighed for at lære og afprøve din sejladsteknik fra levende kryds til fuld planing på slørsiderne.

J/70 er den mest udbredte klassebåd i Danmark i dag, og den er også meget udbredt internationalt.

Der afholdes mange stævner over hele landet og internationalt, og på Sundet samles vi jævnligt til fælles træning og kapsejlads.

Der sejles både sommer og vinter.


I Vedbæk Sejlklub kan du købe licens til at bruge klubbens J/70 sejlbåde.


Booking af J/70

Triton (73), Nike (74) kan bookes i kalenderen via -> dette link 

 • Der kan bookes 30 dage frem i tiden
 • Bådene er ikke tilgængelige for booking mandag, tirsdag og onsdag aftener i maj/juni og august/september (anvendes til sejlerskole samt kapsejlads) med mindre de bliver frigivet 

Tilmelding og licens betaling

Køb licens link -> J/70 sejlbåd licens

 • Fritids-sejler licens, sommersæson, ->  1. april til 31. oktober, kr. 1.500
 •        -> Sejl selv på tider hvor bådene ikke er reserveret til kapsejlads eller sejlerskole
 • Kapsejler licens, sommersæson,->  1. april til 31. oktober, kr. 2.000
 •        -> Sejl kapsejlads tirsdag/onsdag, samt som fritids-sejler
 • Kapsejler licens, vintersæson, ->  1. november til 31. marts, kr. 1.000
 •        -> Sejl vintertræningssejladser
 • Dagsejler licens - 1 dag som gast
 •        -> Kom ud at sejle som gast 1 dag

Ungdomssejlere under 25 år tilmeldes til 50% pris.

Hele besætningen som sejler kapsejlads tirsdage og/eller onsdage aftener skal have betalt licens som “Kapsejler”.

Ved Fritids-sejlads skal de af besætningen, der ikke har en Fritids-sejler eller Kapsejler licens betale 200,-kr pr. “En-gangs sejlads”. Dette betales Her(Link til foreningslet eller MobilePay nummer)


Betingelser for brug
For at blive bruger af klubbens J/70ere skal du som skipper: 

 • være medlem af Vedbæk Sejlklub
 • have duelighedsbevis, og kunne sejle.
 • godkendes af en af bådsmændene til at kunne sejle J/70
 • være fyldt 18 år (der er ingen aldersgrænser for at være gast)
 • være ansvarlig overfor klubben med den selvrisiko der er på forsikringen. Den er i 2024 på Kr. 7.500,- 
 • have betalt licens til J/70 enten som “Fritids-Sejler” eller “Kapsejler”. Dette giver også adgang til at sejle klubbens H-Båd


Skipper kan tage 2-4 gaster som har betalt J/70 licens med ud.

 

Kapsejlads

Der forsøges at lave faste kapsejlads for hver båd om tirsdagen, mens hold for onsdags matchen aftales senest tirsdag kl 18.

 


Brug af bådene og skippers ansvar

 • På hver tur skal der være én skipper = en person godkendt som skipper med gyldig licens, som har booket og er med på turen.
 • Skipper har ansvar for turen.
 • Skipper har ansvar for at hele besætningen har licens eller betaler engangs-tur
 • Båden fortøjes forsvarligt og efterlades i henhold til instruktioner i bådens manual.

 Der udfyldes logbog før og efter hver tur via QR-kode i båden, som scannes via mobil tlf.

 

Bådsmand og kommunikation

Bådsmænd for klubbens J/70ere er:

 • Britta Reuter Svennesen
 • Claus Rindom
 • Jens Kjartan Mogensen
 • Niels Kaae

Bådsmændene for klubbådene kan kontaktes på mail TBD

Kommunikation til, og aftaler indbyrdes mellem, kølbådenes brugere sker fortrinsvis via den lukkede Facebook gruppe: Vedbæk Sejlklub J70

Mail kommunikation bruges til annoncering af ny sæson, klargøring, søsætning, samt sæsonafslutning.


Vedligeholdelse og reparationer

 • Vedligeholdelse af bådene styres af bådsmanden, og det forventes at brugerne hjælper til med forårs- og efterårsklargøring.
 • Bådene er ikke bundmalet så de skal op og renses i bunden og vokses ca. en gang om måneden (lidt oftere i eftersommeren). Det forventes at alle brugere giver en hånd med.
 • Ved eventuelle skader skal skipper straks kontakte bådsmanden og aftale nærmere i forhold til udbedring af skaden samt information til andre brugere.
 • Almindelig vedligeholdelse sker løbende. Bådenes brugere opfordres til at aftale via Facebook, hvem der tager sig af opgaven.
 • Omkostninger ved udbedring af skader, vedligeholdelse og reparationer afholdes af Vedbæk Sejlklub. Skipper og besætning hæfter dog for selvrisiko kr. 7.500. Reparation sker efter aftale med bådsmanden.