Referat af bestyrelsesmøde 10. november 2022

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 15. september -referat findes her:

Referat BM 101122 (1).pdf