Referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2022

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 15. september -referat findes her: