Spangsberg Cup 2022 Bureau og opslagstavle/notice board

  SPANGSBERG CUP 2022 BUREAU OG OPSLAGSTAVLE / NOTICE BOARD


Resultater og info om præmie afhentning nederst på siden

Stævnets officielle opslagstavle findes nederst på siden her.

 • Alt kommunikation med bureauet foregår via e-mail bureau@vedbaek-sejlklub.dk og denne hjemmeside
 • Deltagerne skal selv printe sejladsbestemmelser med banekort.
 • Praktisk information vedr. GOODIE-BAGS, MOLEØL OG PØLSER, PRÆMIEAFHENTNING mm: praktisk information.pdf

INDBYDELSE, TILMELDING, SEJLADSBESTEMMELSER OG LØBSLISTERDOKUMENTER TIL DOWNLOAD

 


SPANGSBERG CUP 2022 OFFICIEL OPSLAGSTAVLE / NOTICE BOARD

Spangsberg Cup baner

 • Start 1: A - E - M - O - S - Y
 • Start 2: A - E - P - N - L - Q - S - Y
 • Start 3: A - E - P - N - F - S - Y
 • Start 4: A - R - E - M - O - S - Y


Rettelser til Sejladsbestemmelserne

Ingen rettelser.

Rettelser til løbslisterne 

Ingen rettelser.

Meddelelser fra bureauet 
 1. 29/9 07:40 : Registrering forud for start bortfalder - der skal ikke foretages registrering.
 2. 29/9 07:40 : Logblad (ved målgang) bortfalder - der skal ikke indsendes logblad efter endt sejlads.
 3. 29/9 07:40 : Protestskemaer kan også fysisk afhentes og afleveres i klubhuset.
 4. 29/9 07:40 : Protestfrister anført i Sejladsbestemmelserne er gældende.
 5. 30/9 10:00: SOTO 40 "Easy Lover" sejler med nr POR 30 i storsejlet.
 6. 2/10 08:15: Baner er offentliggjort her på siden samt med e-mail og sms til de tilmeldte både.
 7. 2/10 08:20: Spækhugger DEN 210 Towanda sejler med nr DEN 66 i spileren
 8. 2/10 09:16: KDYs B-mærke er erstattet med orange oppustelig cylinder-bøje.
 9. 2/10 16:05. Protest høringstid 16:45: SOTO40 DEN 28 protesterer imod HH42 Quinta Light DEN 005 
Protester fra kapsejlads-komiteen 

Ingen protester fra komiteen.

 Resultater og præmier 
Præmier kan afhentes ca. 1 uge efter på Vedbæk Havns havnekontor. Nærmere information tilgår vinderne hurtigst muligt.

Endelige resultatlister pr løb - klik her: 

https://www.sailwave.com/results/Spangsberg%20Cup%202022.htm

Endelige resultatlister pr start - klik her:

https://www.sailwave.com/results/Spangsberg%20Cup%202022%20per%20start.htm

 
Med venlig hilsen

Vedbæk Sejlklub / Kapsejlads udvalget