Vinter sejlerskolen 2022/2023

Sejlerskolens ”Vinterskole”/ Navigationsundervisning 2022/2023 

HOLDET ER UDSOLGT

Link til tilmelding:

klik her

Undervisningen starter tirsdag d. 8. november, kl. 19.00 - 21.30 i Klubhuset

Beskrivelse af kurset:
Undervisningen foregår hver tirsdag i ca. 15 uger, kl.19.00 – 21.30

  • Undervisningen foregår i Vedbæk Sejlklubs Klubhus, med mindre Corona situationens kræver noget andet.
  • Undervisningen koster 1800 kr., og medlemskab af Vedbæk Sejlklub.
  • Er du ikke medlem af Vedbæk Sejlklub skal du først melde dig ind i Klubben og derefter kan du tilmelde dig kurset.
  • Udgifter til materialer til kurset er ca. 1000 kr., og betales særskilt første undervisnings aften. 

Hvad lærer jeg? 

Har du lyst til at få flere kundskaber i at føre skib og drømmer du om et duelighedsbevis, så er navigationsundervisningen vejen frem.
På vinter skolen undervises du i teoretisk navigation, som er den teoretiske del af pensum til Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve – og kurset afsluttes med eksamen.

Eksamen afholdes dels som en skriftlig prøve, dels som en individuel mundtlig overhøring i

  • Søvejsregler
  • Teoretisk navigation
  • Søsikkerhed
  • Forebyggelse og bekæmpelse af brand
  • Beskyttelse af havmiljøet

Sammen med bestået ”praktisk sejlads” i Sejlerskolens sommerskole, giver den bestående teoretiske prøve adgang til at få udstedt duelighedsbevis.

Har du spørgsmål kan du kontakte sejlerskolen@vedbaek-sejlklub.dk