Sejlerskolens ”Vinterskole”/ Navigationsundervisning 2020/2021

Vi arbejder på at tilbyde Navigationsundervisning, som vi plejer, med start 1. tirsdag i november.
Det er ikke muligt at tilmelde sig endnu. Nærmere information følger snarest.

 

Har du lyst til at få flere kundskaber i at føre skib og drømmer du om et duelighedsbevis, så er navigationsundervisningen vejen frem.

 • Undervisningen foregår hver tirsdag i max. 15 uger, kl.19.00 – 21.30
 • Undervisningen foregår i Vedbæk Sejlklubs Klubhus
 • Tilmelding og betaling via http://www.vedbaek-sejlklub.dk/Sejlerskole/Vinterskole
 • Undervisningen koster 1700 kr., og medlemskab af Vedbæk Sejlklub.
 • Er du ikke medlem af Vedbæk Sejlklub skal du først melde dig ind i Klubben og derefter kan du tilmelde dig kurset.
 • Udgifter til materialer til kurset er max. 900 kr., og betales særskilt efter aftale med underviserne. 

Hvad lærer jeg?

På vinter skolen undervises du i teoretisk navigation, som er den teoretiske del af pensum til Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve – og kurset afsluttes med eksamen.

Eksamen afholdes dels som en skriftlig prøve, dels som en individuel mundtlig overhøring i

 • Søvejsregler
 • Teoretisk navigation
 • Søsikkerhed
 • Forebyggelse og bekæmpelse af brand
 • Beskyttelse af havmiljøet

Sammen med bestået ”praktisk sejlads” i Sejlerskolens sommerskole, giver den bestående teoretiske prøve adgang til at få udstedt duelighedsbevis.

Har du spørgsmål kan du kontakte Karen Lyng på 24270709 eller karen@lyng.dk

MENU