Vedbæk Sejlklub har to kølbåde. De er begge sejlbåde af typen H-båd og hedder Arkitekten og Banditten.
Bådene er til brug for de af sejlklubbens medlemmer, som ikke har båd. Bådene bruges endvidere i klubbens sejlerskole for voksne.

Bådene kan bookes i hele sommersæsonen fra starten af maj til slutningen af oktober.

Betingelser for brug
For at blive bruger af klubbens kølbåde som skipper skal du:

 • være medlem af Vedbæk Sejlklub
 • have duelighedsbevis
 • være fyldt 18 år (der er ingen aldersgrænser for at være gast)
 • have betalt licens for sommersæsonen
Tilmelding og licens betaling
 • Tilmelding som bruger af klubbens kølbåde sker ved betaling af licens
 • Licens beløbet er 1.000kr for én sommersæson. Ægtepar rabat: 1. person betaler 1.000kr og 2. person betaler 500kr
 • Licens betales her
Booking
 • Arkitekten og Banditten kan bookes i kalenderen via dette link
 • Der kan bookes 30 dage frem i tiden
 • Bådene er ikke tilgængelige for booking mandag aftener i maj/juni og august/september (anvendes til sejlerskole for voksne)
Brug af bådene og skippers ansvar
 • På hver tur skal der være én skipper = en person med licens, som har booket turen
 • Skipper har ansvar for turen
 • Båden fortøjes forsvarligt og efterlades i henhold til instruktioner i bådens manual
Nyttig information
Bådsmand og kommunikation
 • Bådsmænd for klubbens kølbåde er:
  Arkitekten:  Mads Blume Dam (mads@blume-dam.dk) og Martin Thøfner (martinthoefner@icloud.com)
  Banditten: Martin Knudsen (maroliha@gmail.com), Thomas Ege Heller (mail@thomasheller.dk) og Ulrik Holm Tiemroth
  (uht@outlook.com) 
 • Kommunikation til og aftaler indbyrdes mellem kølbådenes brugere sker fortrinsvis via den lukkede Facebook gruppe: Arkitekten & Banditten (Vedbæk Sejlklub)
 • Mail kommunikation bruges til annoncering af ny sæson, klargøring, søsætning, samt sæsonafslutning. Endvidere sendes mail til brugere, som ikke er på Facebook
Vedligeholdelse og reparationer
 • Vedligeholdelse af bådene styres af bådsmanden
 • Ved eventuelle skader skal brugeren straks kontakte bådsmanden og aftale nærmere i forhold til udbedring af skaden samt information til andre brugere
 • Almindelig vedligeholdelse sker løbende. Bådenes brugere opfordres til at aftale via Facebook, hvem der tager sig af opgaven
 • Omkostninger ved udbedring af skader, vedligeholdelse og reparationer afholdes af Vedbæk Sejlklub. Dette sker efter aftale med bådsmanden og/eller sejlerskolechef Karen Lyng, karen@lyng.dk, som er økonomisk ansvarlig overfor Vedbæk Sejlklub
MENU