COVID 19 – Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har på et møde torsdag den 2. april drøftet COVID-19-situationen i relation til de kommende aktiviteter i klubben. Helt overordnet er der besluttet følgende: • Surf/SUP har i forvejen opstart af surfskolen den 6. maj, hvilket p.t. fastholdes. Tirsdagstræningen flyttes til først at begynde i maj • Sejlerskolens opstart udskydes til efter sommerferien • Opti udskyder klargøring og opstart til begyndelsen af maj. Derudover udskydes optag af nye sejler indtil der er klarhed over situationen • Kapsejlads/Onsdagsmatch. Der åbnes

COVID-19

Kære alle Lige en hurtig COVID-19 opdatering. Bestyrelsen følger løbende med i myndighedernes anbefalinger/forbud og har senest udskudt alle klubaktiviteter indtil videre. Med gårsdagens stramning for forsamlinger fra 100 til maks. 10 personer, har Dansk Sejlunion meldt ud at de anbefaler lukning af alle klublokaler. Vi har besluttet ikke at låse klublokalerne af, da I skal kunne komme til f.eks. våddragter og redningsveste for at dyrke jeres sport/fritidsinteresse fortsat. Det er vigtigt at understege, at klublokalerne i øjeblikket ikke må

Meteorologi i Sejlklubben

UDSAT  NÆRMERE INFORMATION FØLGER   Leif Holton, som er ivrig amatør meteorolog og medlem af VS har tilbudt at give os et godt indblik i meteorologiens verden. Leif vil fortælle os om lavtryk og højtryk, varm- og kold fronter, sø- og landbriser, vinddrejninger ved kyster, øer og sejlbåde samt sejlads i tåge. Har du lyst til at deltage, så kom ned i sejlklubben torsdag den 19. marts kl. 19:00. Leif planlægger at slutte ved 21:30 tiden afhængig af spørgelysten. Tilmelding

Forslag til generalforsamlingen 19. februar

Fra Søren Hartmann har bestyrelsen modtaget følgende forslag til behandling på generalforsamlingen den 19. februar under punkt 9. Forslaget støttes af bestyrelsen. Opførelse af balkon mod nord Etablering at arbejdsgruppe, med henblik på vurdering om, det er muligt at opføre den tidligere planlagte balkon mod nord. Beskrivelse: Ved opførelsen af det nuværende klubhus blev den planlagte balkon på nordsiden af klubhuset ikke opført på grund af manglende økonomi. Formålet med arbejdsgruppen er følgende: Status omkring den tidligere planlagte balkon Vil tidligere

Generalforsamling 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vedbæk Sejlklub, onsdag den 19. februar 2020 kl.19:00 i klubhuset med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem 2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent 5) Valg af formand, jfr. § 10 6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11 7) Valg af bestyrelsessuppleanter 8) Valg af to

Høj sø i Vedbæk Havn

P R E S S E M E D D E L E L S E   Høj sø i Vedbæk Havn Det, der skulle have været et stille og roligt valg blandt bådpladslejere i Vedbæk Havn til en plads i havnebestyrelsen, har desværre udviklet sig til en uskøn manøvre. Bådelauget – VB88 – har indrykket en helsides annonce i Rudersdal Avis. Siden er så tæt beskrevet, at der burde følge en lup med avisen. I dette marathon-skriveri antyder Bådelauget, at

MENU