Vedbæk Sejkklubs både er hver især under opsyn af en fast bådsmand m/k.

Hver bådsmand er ansvarlig for sin tilknyttede båd, og:

  • har ansvar for søsætning mm. af båden om foråret og optagning mm. om efteråret
  • skal sikre at der holdes løbende opsyn med båden
  • skal sikre at der udføres løbende vedligehold og reparationer på båden
  • skal sikre at der føres logbog for bådens stand
  • skal sikre løbende orientering til bestyrelsen
  • skal kontakte bestyrelsen, såfremt opgaver ikke kan udføres af bådsmanden selv, eller ved hjælp af frivillige medhjælpere

Bådsmænd skal have duelighedsbevis/speedbåds-kørekort.

Dommerbåd
Bådnavn: "Johanne"
Ansvarlig: Jan Britze

RIB1
Bådnavn: "Emma"
Ansvarlig: Niels Stenholm Møller

RIB2
Bådnavn: "James Bond"
Ansvarlig: Søren H. Schandorff

H-båd
Bådnavn: "Arkitekten"
Ansvarlige: Mads Blume Dam og Martin Thøfner

Bådnavn: "Banditten"
Ansvarlige: Martin Knudsen, Thomas Ege Heller, Ulrik Holm Tiemroth

 

MENU