I år afholder Vedbæk Sejlklub den traditionelle sæsonafslutning på kapsejladserne i Øresundsområdet den 3. oktober 2021.

Efter at vi i mange år har haft glæde af Stelton som hovedsponsor, er tiden kommet til at vi står på egne ben, og vi afvikler fremover kapsejladsen under navnet Vedbæk Cup.


INDBYDELSE, SEJLADSBESTEMMELSER OG LØBSLISTER

 


DOKUMENTER TIL DOWNLOAD

 


DIGITALT BUREAU

Der findes ikke et normalt bureau i forbindelse med Vedbæk Cup 2021. I stedet finde dette digitale bureau, og stævnets officielle opslagstavle findes også her på siden (nederst).

  • Alt kommunikation med bureauet foregår via e-mail bureau@vedbaek-sejlklub.dk og denne hjemmeside
  • Deltagerne skal selv printe sejladsbestemmelser med banekort.
  • Der udleveres intet materiale fra bureauet.
  • Der er ingen land-baserede aktiviteter i Vedbæk Havn i forbindelse med Vedbæk Cup 2021
  • Registrering og logblad skal ske via e-mail som beskrevet i sejladsbestemmelserne
  • Resultater offentliggøres mandag den 4. oktober på Vedbæk Sejlklubs hjemmeside
  • Præmier kan afhentes på havnekontoret efter nærmere aftale med stævneledelsen

 


REGISTRERING

Enhver båd skal melde til kapsejladskomitéen, at den starter. Meddelelse gives ved fremsendelse af mail til følgende e-mail adresse:

bureau@vedbaek-sejlklub.dk

Mailens emnefelt skal udfyldes således, inkl. de anførte parenteser:

REGISTRERING VC21 (bådtype), (bådens navn), (sejlnummer), (certifikat-nr.)

Mailen behøver ikke indeholde yderligere oplysninger.

Både, der undlader at registrere sig korrekt inden kl. 9 søndag den 3. oktober 2020, vil blive noteret DNS uden høring. Dette ændrer regel 35, 63.1, A4 og A5. Registrering kan ikke finde sted ved personlig henvendelse i bureauet.


LOGBLAD

Enhver båd skal indsende digitalt logblad umiddelbart efter og senest 60 minutter efter båden har fuldført - i tilfælde af afkortning dog senest 90 minutter efter båden har fuldført. Logblad skal sendes med e-mail til følgende email adresse:

bureau@vedbaek-sejlklub.dk

Mailens emnefelt skal udfyldes således, inkl. de anførte parenteser :

LOGBLAD VC21 (bådtype), (bådens navn), (sejlnummer), (certifikat-nr.)

Mailens skal derudover indeholde følgende oplysninger:

• Målgangs-tid HH:MM:SS
• Sejl-nummer +evt. bådtype på den foran sejlende båd
• Sejl-nummer +evt. bådtype på den bagved sejlende båd

Både, der undlader at indsende korrekt digitalt logblad kan blive noteret noteres DNF uden mulighed for høring.

 

 


VEDBÆK CUP 2021 OFFICIEL OPSLAGSTAVLE

Rettelser til Sejladsbestemmelserne

Mindre rettelse vedr. placering af mål-linjen. Se link til opdateret dokument ovenfor.

 

Rettelser til løbslisterne (ingen endnu)
Meddelelser fra bureauet 
Mandag 4. okt 2021:

DEN  42, Larsen 25, Birdie. Er jf. sejladsbestemmelsernes pkt. 4 noteret DNS for manglende registrering.
DEN  75, X40, JaX. Er jf. sejladsbestemmelsernes pkt. 12.2 noteret DNF for manglende logblad inden 17:39.
DEN  83, XP44, XboX. Er jf. sejladsbestemmelsernes pkt. 4 noteret DNS for manglende registrering.
DEN 421, X99, Skyggefaxe. Er jf. sejladsbestemmelsernes pkt 4 noteret DNS for manglende registrering inden 09:00.
Eventuelle protester vedrørende resultatlisten skal være modtaget på bureau@vedbæk-sejlklub.dk senest tirsdag 5/10-2021 kl 23:59.

Søndag 3. okt 2021:

08:20 KAPSEJLADS BANER

Start 1: V R P N J
Start 2: V R P N J

(start 1 og start 2 sejler samme bane).

Start 3: V E T R P N J
Start 4: V E T R P N J

(start 3 og start 4 sejler samme bane).

Lørdag 2. okt 2021

17:35 Info
Bane-angivelser forventes udsendt pr mail og opslået her på opslagstavlen søndag kl. ca. 08:30.

12:00  Ændret Sejlnummer
Spækhugger DEN135 ændrer sejlnummer til DEN62.

Protester fra kapsejlads-komiteen (ingen endnu)
Sejl-tider og resultater 

 


Med venlig hilsen

Vedbæk Sejlklub / Kapsejlads udvalget

MENU