Vedbæk Sejlklubs kølbåds-afdeling er for alle, der har lyst at deltage i fællesskaber omkring kap- og tursejlads. Vi holder til i det hyggelige klubhus i den sydlige ende af Vedbæk Havn.

Aftenmatcher 2020

De tilmeldte både bliver ved sæsonstart opdelt i 4 løb, baseret på kapsejladsudvalgets skøn af, hvor let eller svært de enkelte både har ved at sejle deres DH-mål hjem. Der sejles fire serier á fire sejladser:

  • 6. maj, 13. maj, 30. maj og 27. maj.
  • 3. juni, 10. juni, 17. juni og 24. juni.
  • 5. august, 12. august, 19. august og 26. august.
  • 2. september, 9. september, 16. september og 23. september.

Efter hver serieafslutning vil den bedst placerede båd i løb 2, 3 og 4 rykke et løb op, og den lavest placerede båd i løb 1, 2 og 3 rykke et løb ned.

Sejlklubben ønsker at så mange som muligt prøver at sejle kapsejlads, og derfor kan nye kap-sejlere deltage i maj og juni uden betaling.

På grund af corona-situationen blev sejladserne til og med den 3. juni aflyst. Fra den 10. juni blev der sejlet med deltager-begrænsning på 50 personer. Fra august sejles der normalt.

Fælles spisningen gennemføres ikke i 2020, i stedet serveres øl/vand på terrassen i forbindelse med præmieuddeling efter sejladserne.

Resultater for aftenmatcher  findes her:

 

Klubmesterskab 2020

Der afholdes klubmesterskab lørdag den 26/9 202, hvor klubmesteren kåres og hyldes.

Efter klubmesterskabet afholdes den traditionelle fest-middag i klubhuset.

Resultat klubmesterskab 2019

  1. Santa Caterina X - 34 Jørgen Kjærgaard
  2.  Forty Two J80 Nicolai Ratzloff
Resultater for tidligere klubmesterskaber findes her:

 

Tursejlads

Den årlige Hven Rundt sejlads sejles som regel første lørdag i september måned, når de fleste både er vendt hjem fra forhåbentligt gode sejlerferier, og besætningerne, familiemedlemmerne, vennerne og andre med-sejlere er begyndt at trænges til at ses igen.

Mange sejlere tager desuden på pinsetur sammen, og nogle sejler sammen på længere ture om sommeren. Når man sejler i Skærgården er det altid dejligt at have gode og erfarne sejlervenner ved hånden 🙂

 

 

Stelton Cup

Siden tidernes morgen har Vedbæk Sejlklub stået for planlægning og afvikling af Stelton Cup. Tidligere er stævnet også kendt under navne som Gordons Gin Cup, Jameson Cup, Mum Stelton Cup.

 

MENU