Bridge i det nye klubhus hele vinteren

Bridge i det nye klubhus hele vinteren

Så er sejlklubbens Bridge Sektion startet op i det nye klubhus syd. Lokalet på 1. sal er en fin ramme og der er plads til et eller to par, der spiller selskabelig bridge i al gemytlighed. Interesserede, også solister er velkomne til at melde sig til Mette Gude (gudemette@gmail.com). Næste spilleaften er onsdag den 7. december. Der betales ikke særligt kontingent i bridgeklubben, dit VS-medlemsskab giver adgang.      

MENU