16 tors
Heldags
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
19:30 General forsamling i Vedbæk Sejlklub Vedbæk Sejlklub
General forsamling i Vedbæk Sejlklub Vedbæk Sejlklub
sep 16 kl. 19:30 – 22:00
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er: 1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem 2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent 5) Valg af formand, jfr. § 10 (Christian Due genopstiller ikke, ny kandidat søges) 6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11 Søren Andersen (kasserer) er på valg og genopstiller, Lars Olesen Larsen (kapsejladsudvalg) er
MENU