Kontingenter og taktster   2020
Medlemskab
Kontingent årlig 1000
Kontingent årlig  - familiemedlem nr. 2,3 og 4 - alle med samme adresse 500
Kontingent familie – alle med samme adresse 2500
Kontingent  pensionist (over 67 år) 800
Kontingent pensionistpar (1 person over 67 år) 1000
Tegnes kontingent efter 1. september er kontingentet 50 % af ovenstående
Takster for aktiviteter og leje af udstyr
Sejlerskole for voksne - praktisk sejlads, sommer 1700
Sejlerskole for voksne - navigation, vinter 1700
Leje af H-båd pr. sæson 1000
Optimister
Leje af optimistjolle pr. sæson 1000
Sommer træning 1 gang pr. uge 800
Ekstra træningsdag om ugen 800
Vintertræning 800
Opbevaring af private optimistjolle pr. år 500
Surf, Sup og Beachvolley
Surfskole inkl. udstyr under træningslektioner
Bemærk: Ikke-medlemmer af VS kan tilmeldes surfskolen
800
Leje af WINDSURF udstyr (inkl. SUP) pr. sæson 1000
Leje af SUP udstyr pr. sæson 500
Leje af skab til SURF/SUP udstyr pr. sæson 400
MENU