Kære medlemmer

På denne tid af året ville vi normalt forberede os på afholdelsen af årets generalforsamling, men som med så meget andet har Corona ændret dette. Og pga. Corona besluttede bestyrelsen på mødet den 4. februar at udskyde årets generalforsamling, indtil vi kan holde en fysisk generalforsamling. Det gøres med udgangspunkt i vejledningen fra DIF (https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona).
Sejlklubben har ikke nogen presserende punkter på dagsordenen og bestyrelsen vil derfor i denne periode fortsætte som et forretningsministerium, dvs. med uændret sammensætning og med et budget for 2021 uden større ekstraordinære udgifter og med uændrede kontingenter. Kontingenter vil blive opkrævet i marts måned.

Regnskab
Klubbens regnskab er ved at blive revideret og udviser et overskud før afskrivning og ekstraordinære indtægter på kr. 148.537. Efter afskrivninger er årets resultat kr. 68.537. Skulle man have interesse i at se regnskabet, kan man rekvirere det hos kasserer Søren Andersen efter endt revidering.

Aktiviteter 2020
2020 har naturligvis været præget af Corona og lagt låg på mange af klubbens aktiviteter, hvor især sejlerskolen med navigationsundervisningen har måtte tænke helt nye tanker. Undervisningen er i denne sæson gået fra en helt almindelig analog undervisning til at være 100 % digital.

Klubben har fortsat stor efterspørgsel fra nye medlemmer til alle afdelinger, og selvom vi i perioder har måtte lukke klubhuset og leve med ændret forsamlingsforbud, har der været udvist ansvarlighed, men også kreativitet i forhold til at holde aktivitetsniveauet højt i klubben. Der er f.eks. indkøbt nyt surf- og SUP-udstyr inkl. foil, afholdt åbent SUP stævne, afholdt rekordmange surfskole-lektioner og klubben har fået en helt ny RIB betalt af hhv. Rudersdal kommune og DIF. Ribben bliver taget i brug i begyndelsen af 2021-sæsonen og skal bidrage til sikkerheden, når vores ungdomssejlere er på vandet.

I 2020 fik vi traditionen tro også gennemført Stelton Cup, som klubben har afholdt i rigtig mange år og som markerer afslutningen på kapsejladssæsonen i Øresund. Grundet Corona måtte vi i år begrænse antallet af deltagere til 470 og ændre i lidt i traditionerne. Men på trods af dette blev kapsejladsen gennemført uden de store udfordringer. Stelton har sponsoreret klubben og kapsejladsen igennem mange år og 2020 var det sidste år. Det skal lyde en stor tak til Michael Ring for den opbakning han gennem årene har givet klubben. Klubben har fra 2021 fået en ny sponsor til kapsejladsen, som vi vil løfte sløret for senere på året.

Surf og SUP har i august måned afholdt DM +40 i beach volley. En weekend med fest, farver og fornemt volleyball. Arrangementet var så succesfuldt, at klubben er blevet spurgt, om vi kan afholde arrangementet i 2021.

Kigger man tilbage på 2020, har vi trods Coronaens mange begrænsninger sammen formået at holde et højt og succesfuldt aktivitetsniveau. Vi har dog et område, hvor vi gerne så et større aktivitetsniveau, og det er hos vores kølbådssejlere. Klubaktiviteterne på dette område har lidt under forsamlingsforbuddet, da vi ikke har kunne gennemføre nogle af de aktiviteter vi havde på tegnebrættet i 2020-sæsonen. Vi håber, at der med udbredelse af vaccinerne og forårets kommen kan komme så meget styr på smittespredningen, at forsamlingsforbuddet kan blive hævet.
Bestyrelsen vil til generalforsamling i år derfor indstille i budgettet, at der allokeres midler til aktiviteter primært rettet mod kølbådssejlerne, som medlemmerne kan søge bestyrelsen om. Herved håber vi, at få sat gang i flere aktiviteter ved at gøre det nemmere at få det sat på skinner. Hvis man har ideer eller vil give en hånd med, kan man tage fat i Claus Hjerrild Holm.

 

Bestyrelsen 2021
Klubbens bestyrelse består af 8 personer udover formanden. Jørgen Kjærgaard og Karen Lyng har meddelt, at de ikke genopstiller til bestyrelsen i 2021. Karen vil dog fortsat have ansvaret for sejlerskolen, men vil gerne afgive ansvaret for koordinering af H-bådene. Mads Hansen har overtaget ansvaret som ungdomsleder efter Margit Smitt. Og Mads stiller i den forbindelse op til valg til bestyrelsen til generalforsamlingen.

Vi mangler derfor to medlemmer, som ønsker at træde ind i bestyrelsen. Vi kunne godt bruge nogen, der f.eks. vil tage sig af koordinering af H-bådene, styring af vores Facebook og hjemmeside, men engagement og gå på mod er tilstrækkeligt.
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med bestyrelsesarbejde, blive en del af fællesskabet omkring vores fælles passion for aktiviteter på vandet og det gode og hyggelige samarbejde i bestyrelsen, må du endelig ikke holde dig tilbage med at tage kontakt til en af os fra bestyrelsen.

Med de bedste sejlerhilsner – og håbet om en god og coronafri sæson 2021

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU