Efter de seneste ændringer i myndighedernes og sejlunionens retningslinier er vi omsider kommet igang med aftenmatcherne. Hjemmesiden er opdateret med dommerlister og opdateret manul til varetagelse af dommertjansen. Og det er ikke for sent at melde sig til.

Yderligere information og tilmelding på dette link: Kap- og tursejlads

Billede: Starten ved årets første aftenmatch i Vedbæk Sejlklub.

MENU