Opdatering 5. maj 2020: Vi er desværre nødt til at aflyse opfordringen til "fælles hver for sig" sejlads af på grund at vores myndigheders forholdsregler. Nedenstående er derfor ikke gyldigt længere:

For at få det bedst mulige ud af corona-situationen, håber vi at se så mange både som muligt på vandet til “tur-sejlads hver for sig” på de onsdage hvor kapsejladsen er aflyst. Første gang den 6. maj.

Der er IKKE tale om kapsejlads, men derimod hygge-sejlads efter søvejsreglerne, og både tursejlere og kapsejlere kan sejle.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Skipperen på hver båd bestemmer, hvilken besætning der skal sejle. I henhold til myndighedernes og Dansk Sejlunions vejledninger gælder følgende regler:

  • En båds besætningen består enten af skipper og egne familiemedlemmer af egen husstand, eller skipper og max eet yderligere besætningsmedlem; og
  • alle deltagende både skal holde mindst 20 (tyve) meters afstand til hinanden; og
  • hvis flere både ligger tæt, skal man sejle bort fra hinanden, så der ikke opstår en forsamling af 10 eller flere personer; og
  • der må ikke forsamles mere end 10 personer på havnen, på vandet eller nogen andre steder; og
  • myndighedernes generelle corona-anbefalinger for udendørs træningsaktiviteter skal følges nøje (se nederst)

Der afsejles fra Vedbæk Havn, således at man umiddelbart ud for Vedbæk Havn sætter kurs mod første mærke i tidsrummet mellem kl. 18.30 og 19:00.

Afhængig af vind og vejr vil der blive foreslået en bane på mellem ca. 5 og 7,5 sømil. Alle deltagende både burde derfor kunne nå at komme i land inden kl. 20.30.

Den foreslåede bane meddeles i god tid i facebook gruppen “Vedbæk Sejlklub Aftenmatch"

Bane A

Start:

Vedbæk Havn

Mærke 1:

A-bøjen nord for Rungsted

Mål

Vedbæk Havn

Bane B

Start

Vedbæk Havn

Mærke 1:

D-bøjen nord for Rungsted

Mærke 2:

A-bøjen nord for Rungsted

Mål

Vedbæk Havn

Bane C

Start

Vedbæk Havn

Mærke 1:

A-bøjen nord for Rungsted

Mærke 2:

D-bøjen nord for Rungsted

Mål

Vedbæk Havn

Bane D

Start

Vedbæk Havn

Mærke 1:

D-bøjen nord for Rungsted

Mål

Vedbæk Havn

Med venlig hilsen

Kapsejlads udvalget

MENU