Referat fra Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde, torsdag, 4. april 2019

Deltagere: Jørgen Kjærgaard, Thomas Tuxen, Per Kåre Andersen, Søren Holmark, Mads Ring Damgaard, Oddie Johannesen, Søren Andersen, Bjørn Raagaard Andersen, Karen Lyng (referent)

Afbud: Anton Zeuthen, Rikke Blume-Dam

Nyt fra Formanden
Ny Rib: Den nye RIB er bestilt. Nærmere info vedr. levering i denne uge

Der kommer navne på alle tre RIB. Viggo, Alba og Emma. Jørgen aftaler placering og layout med ProSafe.

Klubhusudvalget: Susanne og Catharina fortsætter i Klubhusudvalget.

Medlems administration: Det er aftalt med Rikke, at vi skal finde hendes afløser som medlems adm.

Claus Hjerrild Holm er positiv overfor at overtage medlemsadministrationen. Per aftaler møde med Claus.

Webmaster: Klubben mangler også en webmaster, da Rikke også havde denne opgave. Stillingen er således ledig og ønskes besat snarest muligt.

SU møde 5. marts:  Referat er fremsendt til bestyrelsen.

Dobbelt foredrag den 12. marts kl. 19:00. En promovering af appen 'Find Fri Gæsteplads' og foredrag/billeder om, at sejle til Lofoten i nord Norge. Mødet velbesøgt og megen ros til foredragsholderne.

Nye skilte er nu placeret på klubhuset: Breve til klubben når ikke frem. Jørgen taler med havnen og SU om eventuelt nummer på klubhusene. Karen køber ny postkasse til klubben.

Standerhejsning blev aftalt til søndag den 28. april kl. 14:00. Line mangler på masten. Jørgen kontakter værkstedsudvalget. Oddie finder ny stander.

Samtidig arrangeres et mindre maritimt loppemarked. Søren Holmark tager action.

Nyt og status fra afdelingerne

Surferne/ Thomas Tuxen: Vi ser frem til en forrygende 2019 sæson, som sparkes i gang med ”2019 Kickoff og Forårsklargøring” d. 7/4. Traditionen tro, så skal der ryddes grundigt op i grejskur og klubhus samt klargøres windsurf og SUP udstyr til den helt store guldmedalje. Surf udvalget har fået fornyede kræfter med tilgang af Jens Ewerling, som har overtaget ansvaret for SUP aktiviteterne i klubben. Surf skole, Tirsdagstræning og Torsdagstræning vil starte igen i maj, hvorefter der forhåbentlig vil være endnu mere god aktivitet i klubben og på vandet.

Kapsejlads/ Søren Holmark: Forberedelserne til aftenmatcherne skrider planmæssigt frem. Nye handicapsystemer overvejes på grundlag af det åbne møde i kapsejladsudvalget i januar, hvor mange var mødt frem.

I år søges lederskabet af Stelton Cup delt mellem flere, men ellers vil meget være som det plejer.

Optimist/ Oddie Johannesen: Overordnet -det kører godt som altid, mange børn mange aktiviteter og glade forældre 🙂 Træning foregår hver tirsdag, onsdag og torsdag 16:45-20:00. Her er alle unge som gamle medlemmer altid velkommen en tur forbi for at se aktiviteten og begejstringen hos de unge sejlere. I løbet af vinteren, har jeg samlet en hel masse praktisk info, lavet en folder til nye forældre, lagt stævnekalender ind for 2019, sikkerheds manual, VHF-manual og mm ind på VS-hjemmesiden under optimist. Vi holder opstart forældremøde mandag d. 8 april og jollefixe dag sidst i april og starter sejlersæson op 1 maj.

(Se også Bilag ”Nyt fra opti afd. April 2019” nederst i referatet)

Sejlerskole/Karen Lyng: Navigationsundervisning sluttede med eksamen i marts måned. 14 elever bestod!

”Praktisk sejlads” starter 6 maj. Der er stor interesse for ”Praktisk Sejlads”, som løber over 16 aftener – og det er igen lykkedes at få 10 skippere, som lægger egen båd til, og hver især underviser 3 elever. 

H-båd/Karen Lyng: Sejlklubben har købt en brugt H-båd, ”Banditten”, som dels skal være klubbåd, som kan bruges af Klubbens medlemmer (mod betaling) – og dels skal bruges i Sejlerskolens ”Praktisk sejlads”.

Birgitte Toftemose er bådsmand på klubbens ene H-båd Arkitekten, og vi søger en bådsmand til ”Banditten”. Begge både vil være klar til sejlads 6. maj. – og flere kommende brugere deltager i dette.

Tursejlere/ Jørgen Kjærgaard: Der planlægges dags arrangement i juni.

Status på Økonomi/ Søren Andersen og Per Kaare Andersen: Der er pt. indbetalt 255.000 kr. i kontingent, der er restancer på 107.000 kr. Når nogle enkeltsager om kontingentfastsættelsen er afklaret sendes der rykkere ud. Der er problemer med registreringen i medlemskartoteket. Ved tilmelding til optimist- og surf aktiviteter forekommer der dobbelt medlemskab.

Vi har brug for en person, der kan styre medlemskartoteket og løse problemerne sammen med Anders fra "ForeningsLet". Søren undersøger forsikringsforholdene omkring trænerne.

Persondatapolitik/Økonomisk støtte til VS/Mads Ring Damgaard: For at overholde persondata-forordningen er der, udarbejdet konform-dokumenter, der redegør for klubbens politik. Dokumenterne er udarbejdet i henhold til Dansk Sejlunions retningslinjer. Det er aftalt at disse dokumenter vil blive lagt på hjemmesiden til generel gennemgang.

I relation til legater er der pt. en proces i gang for at søge generel støtte til klubben, konkret er oplæg til Nordea fonden og Fog fonden undr udarbejdelse. Støtten er tiltænkt til en RIB til optimist-afdelingen.

Eventuelt: Søren Holmark foreslog at vi laver maritimt loppemarked i forbindelse med standerhejsning.

Vedtaget.

Kommende bestyrelsesmøder: 14. maj og 4. juni. Begge dage kl. 18:00.

Referat-BM-4.april-2019

MENU