Vedbæk Sejlklub afholder klubmesterskab for kølbåde den 22/9 2018. Der er allerede åbnet for tilmelding.

Tidsplan 

  • Morgenmad i Klubhuset: 8:00-9:00
  • Skippermøde i Klubhuset: 8:50-9:00
  • 09:55 - Varselssignalet for første sejlads (op-ned sejlads på VS faste bane)
  • 11:55 - Varselssignalet for anden sejlads (distancesejlads)
  • 17:00 Præmieuddeling, lodtrækning om næste års arrangør og moleøl.
  • 19:00 Festmiddag i klubhuset

Sejladsbestemmelser

Tilmelding til morgenmad, kapsejlads og festmiddag foretages her:

Sejladsbestemmelser offentliggøres snart - følg med på www.vedbaek-sejlklub.dk

MENU