Så er der åbnet for tilmelding til Vedbæk Sejlklubs aftenmatcher 2018.  Her finder du tilmeldingslink, indbydelse, sejladsbestemmelser, banekort, tidsskema og info om dommer-tjanser, samt information om de to målesystemer der anvendes.

INDBYDELSE

Hver onsdag i perioderne fra 2. maj til 27. juni, og 8. augusts til 19. september afholdes aftenmatch.

Vi afslutter med klubmesterskab, som i 2018 afholdes den 22/9.

Der sejles i to løb, der startes i en eller to starter. I hvert løb beregnes resultaterne ud fra både DH og Klub TCC.

Første start går kl. 19:00 og en eventuel anden start kl. 19:15. I september rykkes starterne til kl. 18:30.

De deltagende både skal på skift stille dommere/baneledelse, der skal forestå kapsejladsen og præmieuddelingen. Den fungerende baneledelse skal møde kl. 17:30 i klubhuset, hvor en erfaren kapsejler hjælper med tilrettelæggelse mv.

Bespisning og præmieuddeling foregår efterfølgende i klublokalet.

Deltagende både skal have gyldigt DH-målebrev/certifikat.

Der er oprettet en åben Facebook-gruppe – Vedbæk Sejlklub Aftenmatch – hvor deltagere nemt kan kommunikere om gaster oa.

Husk at det også er muligt at benytte klubbens H-båd til deltagelse i aftenmatcher.

Sejladsbestemmelser, banekort, beskrivelse af dommer-tjans samt dommerlisten kan downloades her:

Tilmeldingsgebyr for hele sæsonen er DKK 500,-, inklusiv deltagelse i klubmesterskabet for klubmedlemmer.

Deltagelse i enkelte aftenmatcher koster DKK 75 pr. gang.

Nye nysgerrige kapsejlere i Vedbæk Sejlklub kan deltage i maj måned uden betaling.

 

Tilmelding foregår her: https://vs-kapsejladser.nemtilmeld.dk/16/at-ffy02wkz/

 

Her er dokumenter til download:

Sejladsbestemmelser-2018-aftenmatch-vedbæk-sejlklub-v1

Tidsskema-Dommerhjælp-2018_V1

VS-bane-2018

Sammenligning-DH-og-TCC

 

 

 

 

MENU