På Vedbæk Havn har det altid været tilladt at anvende båden til beboelse året rundt. Nu er den epoke slut. I følge havnebestyrelsen medfører helårs-anvendelsen af 5-6 både i Vedbæk Havn så store gener og problemer, at den eneste udvej har været at forbyde helårs-beboelse året rundt fra næste vinter.

Mange stiller sig dog helt uforstående overfor beslutningen, der er truffet uden at spørge havnens brugere til råds.

I følge en artikel på sejlsports-magasinet www.minbaad.dk, giver det alvorlige problemer i Vedbæk havn. Overvintrende  fastliggere ses som årsag til besvær, rod og både der flyder med plastikposer og madrester, så "det ligner et bombet lokum".

Viderer forlyder det, at "de faste beboere stiller andre krav og tror til at de kan dirigere slagets gang. Rent forretningsmæssigt er det bestemt ikke en fordel", samt at "det skaber ekstra behov for vuggestuer og andet hernede."

Andre havne har ikke problemer med de få overvintrende fast-liggere, og mener tværtimod at de er med til sikre et godt og aktivt miljø med liv på havnen og i klubhuse, samtidig med at de medvirker til, at der er opsyn på havnen året rundt.

Vedbæk Sejlklubs bestyrelse  hører gerne om positive såvel som eventuelle negative erfaringer og holdninger til fastliggere i Vedbæk Havn, og ønsker at fortsætte dialogen i havnebestyrelse og samarbejdsudvalg, i det omfang det er muligt.


Opdatering: TV2 Lorry bragte lørdag aften et indslag om situationen - se linket her :

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/13-01-2018/1930/skibsboliger-forbydes

MENU