I forbindelse med udvidelsen af den nye havn blev det besluttet, at Vikingebaderne skulle have den store hvide villa på Nordstranden og Vedbæk sejlklub skulle frigive vores plads i klubhus Nord både i stueetagen, førstesalen og tårnet til Restaurant Nautilus.

Man besluttede fra kommunens side at overflytte bygningerne på havnen til Vedbæk Havn vel vidende at disse var i en meget ringe stand – og et projekt for at huse havnens klubber blev udarbejdet – og som skulle kunne udføres indenfor en økonomisk ramme på 7 mio.kr. (2,6 mio.kr. fra kommunen og 4,4 mio.kr. fra havnen – dertil en støtte til havnen på op til 300.000 kr. fra kommunen om året, som var beløbet man havde haft som omkostning i kommunen på de bygninger om året).

Da tilbuddene fra entreprenørerne kommer ind – er tilbuddet et større beløb end de 7 mio.kr. – og havnebestyrelsen (bygherren) vælger at sætte projektet i gang alligevel fra nord.

Efter sommeren viser det sig at projektet ikke kan gennemføres indenfor den økonomiske ramme – først og fremmest grundet 2 årsager:

  • Man har udvidet og ændret projektet i delprojekterne startende fra nord.
  • Bygningerne er/var i en meget dårligere forfatning end først antaget – og derfor blev kommunen anmodet om at højne deres tilskud til projektet.

Carsten Møller udfærdigede på vegne af SU Vedbæk en udmærket velargumenteret ansøgning til kommunen på 1,4 mio.kr. for at færdiggøre projektet – dette har kommunen afvist – kommunen mener at klubberne skal betale udover huslejen (bemærk vi betalte ikke husleje tidligere) for Vedbæk Sejlklub 41.285,71 kr.om året i 15 år.

Vedbæk Sejlklub mener:
I starten af det nye år underskrev Vedbæk Sejlklub (før den nuværende bestyrelse) en form af en lejekontrakt på et klubhus som skulle være indflyttebar 1. juli 2016 og skitseret jf. tegninger af 16/02/16 – disse har ikke ændret sig siden projektets start.
Den 25/10/16 gennemgik vi lejemålet med bygherren ved Tom og hovedentreprenøren, for at kunne tage det i brug – som formand kunne jeg ikke tillade ungdomsafdelingen i huset, da der var åbne elinstallationer flere steder i bygningen.

I forhold til det projekt som ligger til grundlag for byggeprojektet – så mener Vedbæk Sejlklub ikke at have kommet med ekstra ønsker, som kunne have fordyret projektet. Tværtimod så mangler der for at projektet er færdiggjort (udover den sædvanlige mangelliste ved sådanne projekter):

  • Terrasse/Balkon
  • 1 af 2 Terrasse døre på 1. sal (kan spares væk)
  • Færdiggørelse af gulvet (usikker på hvad entreprisen indeholder, men gulvet er meget råt lige nu med mange huller og kræver en færdiggørelse)

Vedbæk Sejlklub kan ikke tilslutte sig en løsning, hvor Vedbæk Sejlklub skal betale et beløb ud over den husleje vi er blevet pålagt i den kontrakt Vedbæk Sejlklub og Vedbæk Havn har underskrevet.
Vedbæk Sejlklub har svært ved at forstå, hvordan en havnebestyrelse kan iværksætte så stort et projekt uden sikkerhed for finansiering af mulig overskridelse af projektet økonomisk – herunder tilsikre sig tilsagn for økonomisk dækning for udvidelse af delprojekterne fra de enkelte klubber. Vedbæk Sejlklub mener at dette punkt bør behandles på næste havnebestyrelsesmøde.
Vedbæk Sejlklub har svært ved at forstå, hvordan en havnebestyrelse kan iværksætte så stort et projekt uden en passus i bygningsoverdragelsesforretningen, hvor der bør være anført, at kommunen er forpligtet til at betale for uforudsete udgifter i forbindelse med ombygningen grundet misligholdelse af bygningerne fra kommunens side, og/eller bygningerne ikke overholder byggeregulativet. Vedbæk Sejlklub mener at dette punkt bør behandles på næste havnebestyrelsesmøde.
Vedbæk Sejlklub støtter, at bygningerne eventuelt tilbageføres til kommunen fra havnen til Vedbæk Havns bogførte værdi, hvis der ikke kan findes en anden løsning.

Michael Ring,
Formand for Vedbæk Sejlklub

MENU