Bestyrelsesmødet den 7. april og møde den 4/4 i økonomi-teamet

Den 4/4 stoppede midlertidigt alle aktiviteter i VS, som kunne påføre VS en udgift – dette drastiske tiltag blev iværksat indtil bestyrelsen havde besluttet en struktur og overordnet strategi for, hvad vi ville bruge vores indtægter til. Den 4/4 fik økonomi-teamet også det nødvendige overblik over, hvor de økonomiske problemer/udfordringer er for VS: E-Jolle afdeling, hvor udgifterne er løbet løbsk Fremtidig husleje for lokaler En u-konkurrencedygtig havn med hensyn til priser på pladserne Den 7. april besluttede bestyrelsen at konstituere

MENU