Vedbæk Surfklub har fået en ny RIB i 2018

RIB’en kan bruges i forbindelse med surf og SUP træning, kapsejladser, arrangementer og til sikkerhed/redningsaktioner.

RIB’en vil være under kyndigt opsyn af en fast bådsmand m/k, som vil være ansvarlig for:

  • Søsætning m.m. af båden om foråret og optagning m.m. om efteråret
  • Løbende opsyn med båden, herunder tømning af evt. vand
  • at der udføres løbende vedligehold og reparationer på båden
  • Kontakt til bestyrelsen, såfremt de opgaver ikke kan udføres af bådsmanden selv, eller ved hjælp af frivillige medhjælpere

Bådsmænd og bådførere SKAL have duelighedsbevis/speedbåds-kørekort

Bådførere er:

  • Jesper Schmidt (ansvarlig bådsmand): 4911 2705
  • Jan Zeuthen (bådfører): 24 34 02 06
  • Anton Zeuthen (bådfører): 60 62 36 55
  • Thomas Tuxen (bådfører): 29 47 89 83
  • Kim Nielsen (bådfører): 22 84 22 72

Kontakt bådførere såfremt RIB skal bruges til redningsaktion

MENU