På vinterskolen undervises du i teoretisk navigation, som er den teoretiske del af pensum til Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve .

Forudsætninger

Du skal have betalt kontingent og undervisningsgebyr til sejlklubben inden første lektion. Ud over dette stilles der ikke andre krav.

Hvad lærer jeg?

Lær at navigere sikkert på vores vinterskole, som afsluttes med eksamen til opnåelse af Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve.
Sammen med bestået praktisk prøve, der afholdes af Vedbæk Sejlklubs sejlerskole hvert år efter sommerskolens praktiske skolesejladser, giver den bestående teoretiske prøve adgang til at få udstedt duelighedsbevis.
Teoretisk navigation afholdes delvis som en skriftlig prøve, men skal omfatte en individuel mundtlig overhøring i søvejsreglerne, som bl.a. omfatter følgende:

 • Søvejsregler
 • Teoretisk navigation
 • Søsikkerhed
 • Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
 • Beskyttelse af havmiljøet

Sejlerskolens ”Vinterskole” starter tirsdag d. 6. november 2018

Navigationsundervisning i Vedbæk Sejlklub starter 6. november i Vedbæk Sejlklubs Klubhus.

Har du lyst til at få flere kundskaber i at føre skib og drømmer du om et duelighedsbevis, så er navigationsundervisningen vejen frem.

 • Undervisningen foregår hver tirsdag i max. 15 uger, kl.19.00 – 21.30
 • Undervisningen foregår i Vedbæk Sejlklubs Klubhus
 • Tilmelding og betaling via http://www.vedbaek-sejlklub.dk/Sejlerskole/Vinterskole
 • Undervisningen koster 1700 kr., samt medlemskab af Vedbæk Sejlklub.
 • Er du ikke medlem af Vedbæk Sejlklub skal du først melde dig ind i Klubben og derefter kan du tilmelde dig kurset.
 • Udgifter til materialer til kurset er max. 1000 kr., og betales særskilt efter aftale med underviserne.

Har du spørgsmål kan du kontakte Karen Lyng på 24270709 eller karen@lyng.dk

MENU