På Seniorsejlerskolens sommerskole undervises du i den praktiske del af pensum af Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve.

Forudsætninger

Du skal kunne svømme mindst 200 meter i ét stræk, og have betalt kontingent og undervisningsgebyr til sejlklubben, inden du stiger om bord, ud over dette stilles der ikke andre krav.

Hvad lærer jeg

Om bord på båden får du mulighed for at opnå rutine i en hel række opgaver – manøvrering af båden, klargøring af båden, arbejde med sejlene, fortøjning m.v. – så du føler dig tryg om bord og er klar over, hvad der skal gøres for at sejle. Seniorsejlerskolen sørger for at du kommer gennem det pensum som kræves for at opnå Søfartsstyrelsens duelighedsbevis, som bl.a. kræver følgende:

 • Bådens og riggens benævnelser
 • Knob og stik – Pælestik, flagknob. Råbåndsknob, dobbelt halvstik
 • Søvejsregler
 • Forklare og vise man afgår fra og anløber en bro med pæle eller kaj
 • Trimme sejl i forhold til vinden
 • Sejle fast kurs efter kompas, pejlemærke eller mærker over ét
 • Forklare og demonstrere en kontrolleret bomning og stagvending
 • Lægge båden bi på angiven halse
 • Mand over bord manøvre
 • Tage højde for strøm og vindens påvirkning under sejladsen
 • Sejle båden med angiven ”sejlvind” på angiven halse
 • Kunne sejle på alle kurser med tilfredsstillende kommandoer
 • Fortøje båden og lægge spring

 

Sejlbådene

Det er skolelederen som fordeler eleverne i sejlbådene, hvor der normalt er mellem 2-4 elever i hver båd, afhængig af sejlbådens størrelse. For at kunne sammensætte holdene så optimalt som muligt, er det vigtigt at du oplyser skolelederen om du har sejlet før. Normalt tilstræbes, at begyndere bliver påmønstret besætninger med andre begyndere, da vi har erfaring for, at det får alle mest fornøjelse ud af. Hvis du efter de første sejladser ikke føler dig tilpas på den båd, du er påmønstret, kontakter du lederen af sejlerskolen, som vil forsøge at skaffe dig plads på en anden båd.

Hvor og hvornår

Den første mandag i maj måned starter sommerskolen op kl. 18.00 i Klubhus Syd, med information om den forestående sæson, og med præsentation af sommerskolens skippere og elever. Denne aften oplyses eleverne om, hvilken båd og med hvilken skipper de skal sejle den kommende sæson. Traditionen tro spiser vi sammen, ligesom der holdes foredrag om sikkerhed til søs.

Hver skipper og besætning aftaler selv hvornår de vil sejle, men normalt mødes man om mandagen kl. ca. 18.00 ved båden, hvor der rigges til og sejles. Kl. ca. 21.00 går kursen igen mod Vedbæk Havn, hvor der rigges af, og afholdes fællesspisning med debriefing i Klubhus Syd. Vi er normalt færdige kl. ca. 22.00. Nogle af aftener er der undervisning. Hold øje med aktivitetskalenderen, det er her eventuelle ændringer vil fremgå.

Sejlerskolen tilstræber, at der mindst sejles 6 aftener i forårssæsonen indtil juli og 6 aftener i efterårssæsonen fra primo august. På de sidste aftener i efterårssæsonen, bliver det hurtigere mørkt, og sejltiden bliver dermed kortere. Hvis skipper og besætning er indstillet på det kan der helt ekstraordinært aftales sejlads i weekenden, eller evt. arrangeres heldagsture i løbet af sæsonen, der skal dog gøres opmærksom på, at skoleskipperne ikke er forpligtet til at lade deres sejlbåde deltage i weekend eller helddags sejladser.

Mødepligt

Skipperne har en aftale med sejlerskolen, om at være til stede på de aftalte sejladstidspunkter, det er derfor vigtigt at du ringer afbud til din skipper, så hurtigt som muligt hvis du skulle blive forhindret en aften. Kun i undtagelsestilfælde vil skipperne sejle ud med færre end 2 elever om bord.

Hvis du på forhånd ved, du ikke kan komme to eller tre aftener i træk – især i begyndelsen af sæsonen – beder vi dig overveje at vente med at tilmelde dig til næste sæson, ellers tal med skolelederen om det, så kan i måske finde en løsning.

Beklædning

Hvis du fryser kan du ikke arbejde om bord, og udgør dermed en fare for dig selv og for resten af besætningen. Så selv om det er sommer skal du altid have varmt tøj med, gerne lag på lag, så du kan justere undervejs. Du skal ligeledes medbringe din egen rednings- / sejlervest. En sejlbåd er fuld af indbygget sikkerhedsudstyr. Det skal du også være.

Sko / støvler: F.eks. kondisko, som bør være med et ordentligt skridmønster, som får dig til at stå fast på dækket. Sejlerstøvler kan også bruges. Vi vil gerne bede dig om at undgå sko el. støvler med sorte såler, da de sætter mærker på dækket, som kan være svære at få væk.

Sokker: gerne et par ekstra varme sokker, det er koldt i forårssæsonen.

Tøj: Vi anbefaler en sweater, vandtætte bukser og jakke, og i forårssæsonen gerne en hue og et par handsker. Selv om du møder let påklædt en varm sommeraften, så skal du altid medbringe tøj til brug efterhånden som temperaturen falder. På dagture, er det en god idé at have et ekstra sæt varmt undertøj med.

Veste: Selv om alle om bord på en skolebåd kan svømme skal du medbringe din egen sejlervest eller redningsvest. Du skal vælge en model der er let at se, hvis du ligger i vandet, hvilket vil sige at vestens øverste del ikke må være hvid, grå eller blå. Samtidig skal vesten have et solidt øje til befæstigelse af en livline. Vesten skal kunne holde dig flydende i vandet.

Mange sejlere foretrækker oppustelige redningsveste, da de giver større bevægelsesfrihed, end f.eks. en traditionel redningsvest, som kan være lidt besværlig at arbejde i. De oppustelige redningsveste kræver derimod kontroleftersyn, og at du altid har en ny patron med i lommen, hvis vesten skulle ”gå af” i utide.

En god vest, uanset type, koster nogenlunde det samme, ca. 750 kr. Der vil være gennemgang af sikkerhedsudstyr på den første aften i sommerskolen.

Kommer vi ud at sejle, hvis det blæser for meget?

Skipperen på hver båd afgør suverænt, om han finder det forsvarligt at tage på skolesejlads. I skippers afgørelse indgår naturligvis vejrforholdene, men også besætningens duelighed sejladsmæssigt og fysisk. Selvom skipperne hele tiden holder sig à jour med vejrudviklingen, og i tilfælde af aflysning vil søge at kontakte eleverne på forhånd, så kan aflysning finde sted på broen helt frem til umiddelbart før det aftalte afsejlingstidspunkt.

Hvis du selv synes, at du ikke vil have det godt med at sejle i aftenens vejr, vil skipper naturligvis altid respektere, hvis du siger fra, selvom resten af besætningen vil sejle.

Ægtefæller og andre parfæller

Ægtefæller og andre parfæller vil normalt komme til at sejle på hver sin båd. Mange års erfaring har vist, at det er bedst for alle parter. Skolelederens beslutninger om deling af par, bedes derfor respekteret.

Fællesspisning og de-briefing

På seniorsejlerskolen har vi en tradition for at der serveres aftensmad i Klubhus Nord, efter sejladserne om mandagen. Det styrker fællesskabet om bord, man møder de eleverne og skipperne fra de andre både, man har tid til at drøfte oplevelserne og erfaringer man har gjort sig. Det er en vigtig del af undervisningsforløbet, hvor der på udvalgte aftener ligeledes foregår undervisning i forbindelse med spisningen. Medlemmer af sejlklubben kommer og fortæller om særlige udvalgte emner.

Undervisningsgebyr

Du vil blive undervist i skippernes private sejlbåde, og gebyret omfatter ud over selve undervisningen, kursusmateriale, samt fællesspisning om mandagen.

MENU