Vedbæk Sejlklub har én klubbåd, H-båden Arkitekten. Idéen med H-båden er at Sejlklubbens medlemmer, som ikke har båd – eller gerne vil prøve at sejle i en anden båd kan bruge H-båden i hele sommerperioden. H-båden bruges også i klubbens Sejlerskolen hver mandag aften i sommerperioden, undtagen i juli måned.

Brug af H-båden

Betingelserne for at bruge H-båden er:

 • at man er medlem af Vedbæk Sejlklub
 • har duelighedsbevis
 • betaler en licens på 1.000kr. for sommersæsonen.
  ægtepar rabat: 1. person betaler 1.000 kr. og 2. person betaler 500 kr.
 • at man er fyldt 18 år (der er ingen aldersgrænser for at være gast)

Tilmelding og booking af båden

 • Licens betales her
 • Båden bookes i bådens kalender via dette link (ved brug af medlemsnummer og login, der modtages når licensen betales).

Brug, vedligeholdelse og kommunikation

 • Brug og vedligeholdelse af H-båden styres af bådsmanden Rasmus Bentzen rbentzen@yahoo.dk, telefon: 26881903, som også besvarer alle spørgsmål om H-båden.
 • Kommunikation og aftaler indbyrdes mellem H-bådssejlerne sker via mail eller lukket facebookgruppe "Arkitekten (Vedbæk sejlklubs H-båd)". Bådsmanden redigerer adgang til gruppen

Ansvar

 • På hver tur skal der være en skipper/bådfører = en person med licens, som har booket turen, har ansvar for turen og for at efterlade båden, så den umiddelbart kan bruges af de næste.
 • Båden fortøjes forsvarligt og 4 fendere hænges ud.
 • Forsejl rulles og lægges i kahytten.
 • Storsejl rulles og pakkes på bommen med bom-presenning over.
 • Motoren vippes op og tøjres
 • Båden efterlades ren og ryddet.
 • Efter endt sejlads spules båden med ferskvand.
 • Der findes yderligere vejledning i båden.

Vedligeholdelse, og reparationer

 • Eventuelle skader på båden skal skipperen/bådføreren kontakte bådsmanden (Rasmus) straks og aftale nærmere i forhold til udbedring af skaden, og information til alle i gruppen.
 • Almindelig vedligeholdelse sker løbende, og aftales via Facebook, hvem der tager sig af opgaven.
 • Omkostninger ved udbedring af skader, vedligeholdelse og reparationer afholdes af Sejlklubben, efter aftale med Bådsmand Rasmus Bentzen eller Karen Lyng karen@lyng.dk, som er økonomisk ansvarlig i forhold til Vedbæk Sejlklub.

Nyttig information

 

 

 

MENU