Referat fra Generalforsamling i Vedbæk Sejlklub, 20. februar 2019

Referat fra Generalforsamling i Vedbæk Sejlklub, 20. februar 2019   Valg af dirigent. Henning Gudmand Høyer valgtes til dirigent, Niels Ebbehøj til referent. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens samtykke at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel.   Formandens og Udvalgsformændenes beretninger: Jørgen Kjærgaard berettede om bestyrelsens arbejde med følgende hovedoverskrifter: Se særskilt dokument. Formandens-beretning-2019   Søren Holmark om kapsejladsaktiviteter 16 aftenmatcher pr sæson. 25 tilmeldte og 15-20 både på vandet. Her i vinter har der været en aften om ideer til udvikling

FIND FRI GÆSTEPLADS OG OM AT SEJLE TIL LOFOTEN

FIND FRI GÆSTEPLADS OG OM AT SEJLE TIL LOFOTEN Dobbelt foredrag den 12. marts kl. 19:00 En promovering af appen ‘Find Fri Gæsteplads’ ca. 40min, og dels et foredrag/billeder om, at sejle til Lofoten i nord Norge ca. 80min. Find Fri Gæsteplads appen er gratis for alle brugere i hele 2019. Program: * Fra ide til virkelighed  – om udvikling af appen, Find Fri Gæsteplads * Installation af appen på Android og IPhone/IPad * Live gennemgang af appen * Vi

Bestyrelsesmøde, onsdag den 20. februar

Referat fra Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde, onsdag den 20. februar Mødet blev holdt umiddelbart efter generalforsamlingen Deltagere: Jørgen Kjærgaard (referent), Thomas Tuxen, Per Kåre Andersen, Søren Holmark, Mads Ring Damgaard, Karen Lyng, Søren Andersen og Bjørn Raagaard Andersen Afbud: Anton Zeuthen, Oddie Johannesen Valg af kasserer: Søren Andersen blev valgt til kasserer. Valg af næstformand: Karen Lyng blev valgt til næstformand Næste møde: torsdag den 4. april kl. 18:00 til 21:00

Svømmetest i svømmehallen på Trørødskolen

Sejlsæsonen står for døren! Hvornår har du sidst svømmet en bådslængde iført det varme tøj, sejltøj og gummistøvler? Eller hvornår har du sidst testet din redningsvest? Sejlklubben har adgang til Trørødskolens svømmehal hver fredag fra kl. 19:00, men fredag den 29. marts holder vi specielt åben for test af redningsveste og giver mulighed for at prøve en svømmetur i varme og sikre omgivelser. Derfor find dit rene sejlertøj og nyvasket gummistøvler, redningsvest samt skiftetøj frem, mød op og prøv at

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vedbæk Sejlklub den 20. februar 2019 kl. 19 i klubhuset. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem 2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent 5) Valg af formand, jfr. § 10. Jørgen Kjærgaard formand, er villig til genvalg 6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11. Følgende bestyrelsesmedlemmer er

Åbent møde i kapsejladsudvalget – alle er velkomne

Kapsejladsudvalget inviterer hermed til åbent møde i klubhuset torsdag den 31. januar kl. 19:30 med henblik på at drøfte følgende emner:  ·        Aftenmatcher: Hvad kan vi gøre for at forbedre konceptet og få flere med? Der er stillet forslag om debriefinger efter sejladserne, hvor raceQs-appen måske kan gøre nytte. Kan vi hjælpe til med at få lavet en VS-app, som kan forbedre kommunikationen mellem skippere og gaster, madplanlægning mm? ·        Kapsejladsskole: En idé som tager form med henblik på at

Henvendelse fra Birkerød Sejlklub vedr. brugt Yngling

Vedbæk Sejlklub har fået følgende henvendelse fra Birkerød Sejlklub: Birkerød Sejlklub er på udkig efter en nyere brugt Yngling til klubbens sejlerskole. I må gerne henvende jer til Peter Person, Birkerød Sejlklub, hvis I har kendskab til sejlere på havnen, der har en Yngling til salg. På forhånd tak og med venlig hilsen Peter Person peter@birkerodsejlklub.dk 40 41 30 48

MENU