Vedbæk Sejkklubs både er hver især under opsyn af en fast bådsmand m/k.

Hver bådsmand er ansvarlig for sin tilknyttede båd, og:

  • har ansvar for klargøring søsætning af båden om foråret
  • skal holde løbende opsyn med båden
  • skal initiere løbende vedligehold og reparationer på båden
  • skal sikre at der føres logbog for bådens stand og brug
  • skal sende en månedlig statusrapport for båden til bestyrelsen
  • skal kontakte bestyrelsen, såfremt de ovenstående opgaver ikke kan udføres selv, eller ved hjælp af frivillige medhjælpere

Logbogen skal være er placeret i båden (eller deres tilknyttede kasse), og skal opdateres af bådfører efter hver sejlads.

Dommerbåd
Bådnavn: "Johanne"
Ansvarlig: Jan Britze

RIB1
Bådnavn: "Emma"
Ansvarlig: Niels Stenholm Møller

RIB2
Bådnavn: "James Bond"
Ansvarlig: Søren H. Schandorff

H-båd
Bådnavn: "Arkitekten"
Ansvarlig: Karen Lyng

MENU