Det årlige klubmesterskab afvikles som regel den sidste lørdag i september. Der sejles to sejladser, en på den sædvanlige kapsejladsbane, og en distance-kapsejlads. Præmieoverrækkelse finder sted ved standernedhalingen sidst i oktober.

MENU