Hver onsdag i perioderne fra 1/5 til 26/6 og igen fra 7/8 til 18/9 afholdes aftenmatch.

Vi afslutter med klubmesterskab, som i 2019 afholdes lørdag den 21/9 med vinderkåring og festmiddag om aftenen.

Første start går kl. 19:00. I september rykkes starten til kl. 18:30.

De deltagende både skal på skift stille dommere/kapsejladskomité, der skal forestå kapsejladsen, præmieuddelingen og oprydning i klubhuset efter spisning. Den fungerende kapsejladskomité skal møde kl. 17:30 ved dommerbåden Johanne, hvor en erfaren kapsejler hjælper med tilrettelæggelse mv.

Bespisning og præmieuddeling foregår efterfølgende i klubhuset. Mad bestilles ved betaling af DKK 75 pr. person til Mobilepay 66705 på dagen inden kl. 18.

Deltagende både skal have gyldigt DH-målebrev/certifikat.

Der er oprettet en åben Facebook-gruppe – Vedbæk Sejlklub Aftenmatch – hvor deltagere nemt kan kommunikere om gaster mm.

Husk at det også er muligt at benytte klubbens H-både til deltagelse i aftenmatcher.

Sejladsbestemmelser, banekort, beskrivelse af dommer-tjans samt dommerlisten kan downloades her:

Tilmeldingsgebyr for hele sæsonen er DKK 500, inklusiv deltagelse i klubmesterskabet for klubmedlemmer (men eksklusiv festmiddagen lørdag 21/9 2019).

Deltagelse i enkelte aftenmatcher koster DKK 75 pr. gang.

Tilmelding foregår her: https://vs-kapsejladser.nemtilmeld.dk/23/at-7n0l9dho/

 

 

 

 

MENU