Hver onsdag i perioderne fra 3. maj til 28. juni, og 9. augusts til 20. september afholdes aftenmatch.

Vi afslutter med klubmesterskab, som i 2017 afholdes den 23/9.

Der sejles i to løb, der startes i en eller to starter. I hvert løb beregnes resultaterne ud fra både DH og Klub TCC.
Første start går kl. 19:00 og en eventuel anden start kl. 19:15. I september rykkes starterne til kl. 18:30.

De deltagende både skal på skift stille dommere/baneledelse, der skal forestå kapsejladsen og præmieuddelingen. Den fungerende baneledelse skal møde kl. 17:30 i klubhuset, hvor en erfaren kapsejler hjælper med tilrettelæggelse mv.

Bespisning og præmieuddeling foregår efterfølgende i klublokalet.

Deltagende både skal have gyldigt DH-målebrev/certifikat.

Der er oprettet en åben Facebook-gruppe – Vedbæk Sejlklub Aftenmatch – hvor deltagere nemt kan kommunikere om gaster oa.

Husk at det også er muligt at benytte klubbens H-båd til deltagelse i aftenmatcher.

Der er skippermøde i klubhuset den 26. april kl 19:00, hvor regler og sejladsbestemmelser mm. bliver gennemgået grundigt.

Sejladsbestemmelser, banekort,  beskrivelse af dommer-tjans samt dommerlisten  kan downloades her:

Tilmeldingsgebyr for hele sæsonen er DKK 500,-, inklusiv deltagelse i klubmesterskabet for klubmedlemmer.

Deltagelse i enkelte aftenmatcher koster DKK 75 pr. gang.

Nye nysgerrige kapsejlere i Vedbæk Sejlklub kan deltage i maj måned uden betaling.

Tilmelding sker på NemTilmeld: https://vs-kapsejladser.nemtilmeld.dk/13/at-aftenmatch/

 

 

 

 

MENU