Har du lyst til at lære at sejle, er Vedbæk Sejlklub’s juniorafdeling det helt rigtige sted at starte.
Vi tager imod sejlere i aldersgruppen 8-15 år som vil sejle optimistjolle.

I sæsonen 2019 har der været ca. 45 aktive jollesejlere. Vi ønsker et højt niveau for træningen og derfor er der et max. antal sejlere for hver træner. Der bliver arbejdet på et tilbud til unge der er vokset ud af optimistjollen. Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet en løsning for dette.

Vi forsøger at efterleve Dansk Sejlsports mission, ”flest mulige timer på vandet”. Derfor er det vigtigt med forældreopbakning. Forældrene har et stort ansvar for at få mest muligt ud af timerne i klubben.

Det sociale er afgørende for Vedbæk Sejlklubs Juniorafdeling. Der bliver spist sammen efter hver træning, i de skønne klublokaler på havnen. Madlavningen og diverse opgaver går på omgang mellem forældrene.

Der er en inddeling i A, B, C og D sejlere. Den personlige udvikling er højt prioriteret. De nationale og internationale stævner er med til at styrke sammenholdet og skabe motivation til forandring samt at yde det der skal til for at flytte sig i grupperne. Optimist sejladsen er en konkurrence sport hos Vedbæk Sejlklub, med plads til individuelle mål. Trænerene sætter individuelle krav til sejlerne som løbende bliver evalueret.

Vision
Skabe sociale fællesskaber for unge der elsker at være på havet. Opbygge personlig udvikling og viljen til at gå hele vejen med de evner og muligheder der findes. Styrke fysisk og psykisk styrke.

Mission
Opbygning af indre styrke og selvværd. At kunne håndtere tanker og følelser der dukker op i pressede situationer på en hensigtsmæssig måde. At komme ud og være på vandet kræver mod men også tillid til sine klubkammerater. Opbygningen af Teamwork, de har behov for hinanden for selv at kunne håndtere situationerne. Venskab og sportmanship vokser og vokser når de kommer afsted til konkurrencer sammen og finder ud af at håndtere både sejre og tab.
Tiden i optimistjollen giver sjov og fart men fordrer også tålmodighed. Der kan være timer uden vind og hvordan holder man så modet oppe samt opmærksomheden fanget.

Værdi
Vi hjælper og respekterer hinanden med de forskelllige kompetencer vi hver især har. Ansvarlighed er et vigtigt element. At tage hånd om klubbens eller egne ting. Hvis ikke udstyret er i orden kan det være til fare for andre eller en selv. At have fokus på de rette ting på det rette tidspunkt er afgørende.

MENU