Bridge i det nye klubhus hele vinteren

Bridge i det nye klubhus hele vinteren

Så er sejlklubbens Bridge Sektion startet op i det nye klubhus syd. Lokalet på 1. sal er en fin ramme og der er plads til et eller to par, der spiller selskabelig bridge i al gemytlighed. Interesserede, også solister er velkomne til at melde sig til Mette Gude (gudemette@gmail.com). Næste spilleaften er onsdag den 7. december. Der betales ikke særligt kontingent i bridgeklubben, dit VS-medlemsskab giver adgang.      

Bestyrelsesmødet den 7. april og møde den 4/4 i økonomi-teamet

Den 4/4 stoppede midlertidigt alle aktiviteter i VS, som kunne påføre VS en udgift – dette drastiske tiltag blev iværksat indtil bestyrelsen havde besluttet en struktur og overordnet strategi for, hvad vi ville bruge vores indtægter til. Den 4/4 fik økonomi-teamet også det nødvendige overblik over, hvor de økonomiske problemer/udfordringer er for VS: E-Jolle afdeling, hvor udgifterne er løbet løbsk Fremtidig husleje for lokaler En u-konkurrencedygtig havn med hensyn til priser på pladserne Den 7. april besluttede bestyrelsen at konstituere

Info Det Ny Klubhus

Info Det Ny Klubhus

Vær med til at skabe vores nye Klubhus Her kan du fremover holde dig orienteret om, hvordan det går med ombygningen og tilblivelsen af vores nye klubhus. Det er et stort projekt, der kommer til at stå på over længere tid. Arbejdet starter i løbet af efteråret. Tegningerne og det afsatte budget på 7 mio. kroner synes ikke af meget. Det er dog nok til at give os et god “udgangsramme”, som vi så selv skal bygge videre på. Det

Vedtægter for Vedbæk Sejlklub

Vedtægter for Vedbæk Sejlklub

Vedtægter for Vedbæk Sejlklub § 1. Navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Vedbæk Sejlklub. Klubben er stiftet den 20. februar 1951. 1.2. Klubbens hjemsted er Vedbæk. 1.3. Klubbens adresse er Vedbæk Sejlklub, Vedbæk Havn, 2950 Vedbæk.   § 2. Klubbens formål 2.1. Klubbens formål er -at fremme sejlsporten i Vedbæk -at dygtiggøre medlemmerne i sejlsportens teori og praksis -at fremme sammenholdet mellem klubbens medlemmer -at varetage medlemmernes interesser i samarbejdet med Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn og over for

MENU