Standerhejsning i nyt klubhus og ny RIB til Vedbæk Sejlklub

Standerhejsning i nyt klubhus og ny RIB til Vedbæk Sejlklub

Vedbæk Sejlklub havde meget at fejre ved standerhejsningen lørdag 29. april, måske den festligste sæsonstart i klubbens 66-årige historie. Efter et køligt forår begyndte dagen med sne og regn, men kl. 13 brød solen igennem da VS´ stander gik til tops. Det var godt nok ikke Dronningen, men klubbens ny formand, Jørgen Kjærgaard, der kunne byde en meget stor skare sejlere og mange juniorer velkommen. For de yngste bød dagen på en ekstra gave, en pragtfuld RIB som ny ledsagebåd

Bridge i det nye klubhus hele vinteren

Bridge i det nye klubhus hele vinteren

Så er sejlklubbens Bridge Sektion startet op i det nye klubhus syd. Lokalet på 1. sal er en fin ramme og der er plads til et eller to par, der spiller selskabelig bridge i al gemytlighed. Interesserede, også solister er velkomne til at melde sig til Mette Gude (gudemette@gmail.com). Næste spilleaften er onsdag den 7. december. Der betales ikke særligt kontingent i bridgeklubben, dit VS-medlemsskab giver adgang.      

MENU