Kontingenter og taktster   2018
Medlemskab
Kontingent årlig 1000
Kontingent årlig  - familiemedlem nr. 2,3 og 4 - alle med samme adresse 500
Kontingent familie – alle med samme adresse 2500
Kontingent  pensionist (+67 år) 800
Kontingent pensionistpar (1 person over 67 år) 1000
Takster for aktiviteter og leje af udstyr
    (forudsætter medlemskab)
Seniorsejlerskole - sommer 1700
Seniorsejlerskole - navigation vinter 1700
Leje af H-båd pr. sæson 1000
     Juniorer
Leje af optimistjolle pr. sæson 1000
Opbevaring af private optimistjolle pr. år 500
Sommer træning 1 gang pr. uge 800
Ekstra træningsdag om ugen 800
Vintertræning 800
     Brætsejlere
Surfskole incl. leje af board, mast og sejl
Ikke-medlemmer af VS kan tilmeldes surfskole
750
Leje af SURF (inkl.SUP) udstyr pr.sæson 1000
Leje af SUP udstyr  inkl. introduktion 500
Leje af skab til SURF/SUP udstyr 250
Der gives 50% rabat på  kontingent efter 1. september
MENU