Meteorologi i Sejlklubben

UDSAT  NÆRMERE INFORMATION FØLGER   Leif Holton, som er ivrig amatør meteorolog og medlem af VS har tilbudt at give os et godt indblik i meteorologiens verden. Leif vil fortælle os om lavtryk og højtryk, varm- og kold fronter, sø- og landbriser, vinddrejninger ved kyster, øer og sejlbåde samt sejlads i tåge. Har du lyst til at deltage, så kom ned i sejlklubben torsdag den 19. marts kl. 19:00. Leif planlægger at slutte ved 21:30 tiden afhængig af spørgelysten. Tilmelding

Forslag til generalforsamlingen 19. februar

Fra Søren Hartmann har bestyrelsen modtaget følgende forslag til behandling på generalforsamlingen den 19. februar under punkt 9. Forslaget støttes af bestyrelsen. Opførelse af balkon mod nord Etablering at arbejdsgruppe, med henblik på vurdering om, det er muligt at opføre den tidligere planlagte balkon mod nord. Beskrivelse: Ved opførelsen af det nuværende klubhus blev den planlagte balkon på nordsiden af klubhuset ikke opført på grund af manglende økonomi. Formålet med arbejdsgruppen er følgende: Status omkring den tidligere planlagte balkon Vil tidligere

Generalforsamling 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vedbæk Sejlklub, onsdag den 19. februar 2020 kl.19:00 i klubhuset med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem 2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent 5) Valg af formand, jfr. § 10 6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11 7) Valg af bestyrelsessuppleanter 8) Valg af to

Høj sø i Vedbæk Havn

P R E S S E M E D D E L E L S E   Høj sø i Vedbæk Havn Det, der skulle have været et stille og roligt valg blandt bådpladslejere i Vedbæk Havn til en plads i havnebestyrelsen, har desværre udviklet sig til en uskøn manøvre. Bådelauget – VB88 – har indrykket en helsides annonce i Rudersdal Avis. Siden er så tæt beskrevet, at der burde følge en lup med avisen. I dette marathon-skriveri antyder Bådelauget, at

KLUBTUR 7. SEPTEMBER

Vi Sejler rundt om Ven lørdag den 7. september. Vi mødes i klubhuset til morgenmad – sejler rundt om Ven – og afslutter dagen med en festlig grill aften i klubhuset. Programmet er som følger: Der vil være fælles morgenbord i klubhuset kl.10:00. Sejlklubben serverer te, kaffe og morgenbrød. Under morgenmaden præsenteres dagens sejlads. Efter endt sejlads rundt om Ven mødes vi igen i klubhuset, hvor vi har tændt grillen og nyder vores medbragte mad. Der kan købes øl, vin

MENU