Bestyrelsen har på et møde torsdag den 2. april drøftet COVID-19-situationen i relation til de kommende aktiviteter i klubben. Helt overordnet er der besluttet følgende:

• Surf/SUP har i forvejen opstart af surfskolen den 6. maj, hvilket p.t. fastholdes. Tirsdagstræningen flyttes til først at begynde i maj
• Sejlerskolens opstart udskydes til efter sommerferien
• Opti udskyder klargøring og opstart til begyndelsen af maj. Derudover udskydes optag af nye sejler indtil der er klarhed over situationen
• Kapsejlads/Onsdagsmatch. Der åbnes for tilmelding, men første sejlads planlægges til primo juni

Det er planen, at vi vil forsøge at afvikle fulde forløb af de enkelte aktiviteter, men at disse vil blive mere komprimeret. Hvert aktivitetsområde går i gang med at planlægge efter ovenstående og vil hurtigst muligt melde mere detaljeret ud til de enkelte medlemmer der er berørt.

Derudover strammer vi retningslinjerne for brug af klubhuset, som i forvejen er lukket ned for alle klubaktiviteter, til at vi lukker nu for brug af toiletterne og badefaciliteterne. Klubhuset vil stadigvæk være åbent, så de medlemmer der har dragter og veste hængende fortsat kan dyrke deres individuelle sport. Vi håber og tror på, at I respekterer dette, så en aflåsning ikke bliver nødvendig.

De bedste sejlerhilsner
Bestyrelsen

MENU