Fra Søren Hartmann har bestyrelsen modtaget følgende forslag til behandling på generalforsamlingen den 19. februar under punkt 9.

Forslaget støttes af bestyrelsen.

Opførelse af balkon mod nord

Etablering at arbejdsgruppe, med henblik på vurdering om, det er muligt at opføre den tidligere planlagte balkon mod nord.

Beskrivelse:

  • Ved opførelsen af det nuværende klubhus blev den planlagte balkon på nordsiden af klubhuset ikke opført på grund af manglende økonomi.

Formålet med arbejdsgruppen er følgende:

  • Status omkring den tidligere planlagte balkon
  • Vil tidligere planlagte balkon dække klubbens nuværende behov?
  • Er de fornødne tilladelser stadig gældende?
  • Indhentning af tilbud på materialer og løn
  • Søgning af støtte
  • Plan for opførelse
  • Eller hvor meget de nu bliver enige om
MENU