Der afholdes ordinær generalforsamling i Vedbæk Sejlklub, onsdag den 19. februar 2020 kl.19:00 i klubhuset med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem
2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent
5) Valg af formand, jfr. § 10
6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11
7) Valg af bestyrelsessuppleanter
8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
9) Forslag vedr. opførelse af balkon mod nord. Søren Hartmann.
10) Eventuel

Under punkt 6 er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg og er villige til genvalg: Anton Zeuthen, Karen Lyng, Mads Ring Damgaard, Oddvør Johannesen, og Thomas Tuxen.

Margit Smitt og Jørgen Kjærgaard stiller op til nyvalg til bestyrelsen.

Ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen: Kasserer Søren Andersen.

Per Kaare Andersen og Søren Holmark har begge meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen.

 

Bedste sejlerhilsener

Jørgen Kjærgaard

 

MENU