P R E S S E M E D D E L E L S E

 

Høj sø i Vedbæk Havn

Det, der skulle have været et stille og roligt valg blandt bådpladslejere i Vedbæk Havn til en plads i havnebestyrelsen, har desværre udviklet sig til en uskøn manøvre.

Bådelauget – VB88 – har indrykket en helsides annonce i Rudersdal Avis. Siden er så tæt beskrevet, at der burde følge en lup med avisen. I dette marathon-skriveri antyder Bådelauget, at de andre klubber på havnen angiveligt forsøger at obstruere valget.

I annoncen gives der bl.a. udtryk for, at klubberne på Vedbæk Havn længe har savet i den gren de selv sidder på. Tilmed er der kraftige udfald mod formanden for Vedbæk Sejlklub, der samtidigt er formand for havnens samarbejdsudvalg (SU)

I min egenskab af formand for SU og Vedbæk Sejlklub har jeg følgende kommentarer til annoncen:

- Når jeg anklages for at føre korstog mod bådpladslejerne, er det klart, at jeg må tage til genmæle – både i forhold til medlemmerne i sejlklubben og i forhold til de andre klubber på havnen, som er organiseret under SU.

- Først og fremmest vil jeg fremføre, at det ikke er bådpladslejerne, der betaler for klubbernes aktiviteter. Hvert medlem betaler kontingent, og det er de penge plus tilskud fra fonde, virksomheder, kommunen, frivillige donationer etc. vi arbejder med for vores medlemmer. Efter flere år med god medlemsfremgang har klubberne på havnen mere end 1.000 medlemmer – heriblandt store ungdomsafdelinger. Ikke én krone har klubberne modtaget fra Bådelauget.

- Dernæst, at en pæn del af vores medlemmer selv har båd i havnen, og således er bådpladslejere. Faktisk vil jeg mene, at sejlklubbens omkring 400 medlemmer har flere både i vandet end Bådelaugets medlemmer. Jeg kender i øvrigt flere, som både er medlem af sejlklubben og af Bådelauget, så logikken i Bådelaugets annonce udfordres.

En bådpladslejer er en bådpladslejer – uanset om hun eller han vælger at være medlem af den ene, den anden, dem begge eller slet ingen klub. De to repræsentanter SU har valgt til havnebestyrelsen er begge bådpladslejere.

- Jeg er af den opfattelse, at det er meget groft at opfinde en konflikt mellem de bådejere, som vælger at have en båd i havnen. Vi har det fælles mål at have en god havn, et godt kammeratskab og en god tone. Alt andet er tåbeligt. Vi anbefalede vores medlemmer at stemme på tre kandidater fra sejlklubben, som er bådpladslejere. Det var fordi, vi kender dem som gode folk med interesse for såvel sejlsport som Vedbæk Havn, og ikke for at skaffe sejlklubben mere indflydelse. Jeg og mange andre fatter ikke, at Bådelauget i deres annonce kalder opstillede bådpladslejere, der er medlemmer i sejlklubben eller andre klubber bortset fra Bådelauget, for ”skyggekandidater”.

Bådelauget har brugt en stor del af klubbens midler til en annonce, som alene har det formål at skabe splid og dårlig stemning på Vedbæk Havn, hvilket er trist. Der kommer ingen annoncer fra de øvrige klubber – vi bruger vores midler på positive aktiviteter blandt vores medlemmer.

- Jeg finder det meget beklageligt, at Bådelauget har et behov for at udtrykke sig i så kraftige vendinger, som tilfældet er her over for SU og klubberne. Vi har et fortrinligt og konstruktivt samarbejde indbyrdes med en god og positiv dialog og kunne ønske os, at Bådelauget havde valgt samme fremgangsmåde!

Slutteligt vil jeg blot tilføje, at når man ansporer til en sådan annonce, er det nok et spørgsmål om, hvis gren der saves over først!

Jørgen Kjærgaard – formand for Samarbejdsudvalget for Vedbæk Havn og Vedbæk Sejlklub

 

MENU