Referat fra Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde, onsdag den 20. februar

Mødet blev holdt umiddelbart efter generalforsamlingen

Deltagere: Jørgen Kjærgaard (referent), Thomas Tuxen, Per Kåre Andersen, Søren Holmark, Mads Ring Damgaard, Karen Lyng, Søren Andersen og Bjørn Raagaard Andersen

Afbud: Anton Zeuthen, Oddie Johannesen

Valg af kasserer: Søren Andersen blev valgt til kasserer.

Valg af næstformand: Karen Lyng blev valgt til næstformand

Næste møde: torsdag den 4. april kl. 18:00 til 21:00

MENU