Der afholdes ordinær generalforsamling i Vedbæk Sejlklub den 20. februar 2019 kl. 19 i klubhuset.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem
2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent
5) Valg af formand, jfr. § 10. Jørgen Kjærgaard formand, er villig til genvalg
6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11. Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen: Mads Ring Damgaard, Anton Zeuthen, Thomas Tuxen, Karen Lyng, Per Kaare Andersen og Oddvør Johannesen. Per Kaare Andersen ønsker ikke at fortsætte som kasserer. Søren Holmark bestyrelsessuppleant, er villig til valg af bestyrelsen.
7) Valg af bestyrelsessuppleanter
8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
9) Behandling af evt. forslag

10) Eventuelt 

Klubbens kasserer, Per Kaare Andersen har meddelt, at han efter mange, mange års tro tjeneste i Vedbæk Sejlklub ikke genopstiller som kasserer. Vi skal således have fundet en ny kasserer. Er du vores nye kasserer? eller kender du hende/ham, så tøv ikke med at kontakte et medlem af bestyrelsen.

Med sejler hilsen

Bestyrelsen

MENU