Kapsejladsudvalget inviterer hermed til åbent møde i klubhuset torsdag den 31. januar kl. 19:30 med henblik på at drøfte følgende emner: 

·        Aftenmatcher: Hvad kan vi gøre for at forbedre konceptet og få flere med? Der er stillet forslag om debriefinger efter sejladserne, hvor raceQs-appen måske kan gøre nytte. Kan vi hjælpe til med at få lavet en VS-app, som kan forbedre kommunikationen mellem skippere og gaster, madplanlægning mm?

·        Kapsejladsskole: En idé som tager form med henblik på at kunne tilbyde vores sejlskole-elever og mange andre en introduktion til kapsejlads og opfølgning i øvrigt. Nogle er allerede i gang med at lave kursusmateriale.

·        Stelton Cup: Hvordan øger vi deltagerantallet, så succesen kan blive endnu større, og endnu flere får glæde af vores anstrengelser?

·        Andre kapsejladser? Måske mulighed for at arrangere nogle ’udflugter’ i J80’ere, hvor vi kan samle nogle hold til dyst? Eller måske lidt match-racing? Der er også andre klubber som gerne vil have vores hjælpe til at afvikle nogle af deres klassestævner i Vedbæk.

·        Nye medlemmer til udvalget, evt. ad hoc-opgaver?

Vi mangler også målere i klubben: Henning Gudmand-Høyer har meldt sig til målerkursus i Herlev lørdag den 16/3 2019. Vi ser meget gerne, at der også melder sig en yderligere måler; klubben betaler selvfølgelig kursusafgiften. Læs mere her<https://mit.sejlsport.dk/Kursus/Detaljer/0c6111bd-0514-e911-a961-000d3a441bb5> og kontakt Henning eller undertegnede, hvis du interesseret.

Vi glæder os til en spændende aften med en god og givende debat.

 

På udvalgets vegne
Søren Holmark (+45 40143224)
Kapsejladschef
MENU