Vi har modtaget følgende fra Sletten Bådeklub:

Kære sejlere

 

Da ikke alle sejlere følger med i Efterretninger for Søfarende, har vi i Sletten Bådeklub valgt, at informere jer om et stendepot, der midlertidigt er anlagt tæt på kysten, NØ for Sletten havn.

 

Der har allerede være grundstødninger med lystbåde, der lykkeligvis er kommet fri ved egen hjælp, men det kan gå værre til med større lystbåde.

Vi har i Sletten Bådeklub informeret vores medlemmer via opslag i klubben samt på vores hjemmeside, ligesom en SMS/mail henleder medlemmernes opmærksomhed på faren.

 

Med venlig hilsen

 

 

Erik Møller-Madsen

Kasserer

Sletten Bådeklub

 

ADVARSEL-Risiko-for-alvorlig-grun-dstødning-ud-for-Sletten-Havn

MENU