Vedbæk Sejlklub er summen af medlemmernes deltagelse i klubbens aktiviteter. Bestyrelsen vil gerne gøre klubben større, både i antal medlemmer, men også ved medlemmernes øgede deltagelse i aktiviteterne.

Fornøjelsen ved klubliv er ikke kun at deltage i noget som andre har arrangeret, men også selv at være med til at arrangere.

Klubben har allerede mange aktive medlemmer, som sørger for et stort udbud af aktiviteter, og bestyrelsen har nu identificeret en række yderligere områder, som vi gerne ser styrket:

  • Optimistafdelingen har stor succes og trækker mange nye sejlere og deres forældre til. Vi vil gerne bane vej for at fastholde de nye sejlere med jollesejlads, windsurfing mm. Vi leder efter en eller to ildsjæle, der skal være engageret i at bygge en ny jolleafdeling op.
  • Kapsejlerne vil også gerne have flere sejlere på banen. Kapsejlads er en god måde at skærpe sine sejlkundskaber på, og Kapsejlerne vil lave en kapsejladsskole og gøre mere opmærksom på de muligheder der er for at få en god start på en supersjov sport, hvor alle kan være med.Udover de traditionelle aftenmatcher og Stelton Cup samt som noget nyt DM for J/80’ere vil kapsejladsudvalget invitere til en kapsejladsskole med tre undervisningsaftener i foråret.Skolen henvender sig til sejlere, der gerne vil dygtiggøre sig og samtidig indgå i det sportslige fællesskab med klubbens øvrige sejlere. Vi søger 1-2 gæsteundervisere blandt klubbens medlemmer, som i samarbejde med kapsejladsudvalget vil hjælpe med at tilrettelægge og gennemføre 1-2 af de planlagte aftener.Herudover søger vi også nye medlemmer til kapsejladsudvalget, som kan være med til at fortsætte og udvikle udvalgets arbejde.”
  • Sejlerskolen søger flere undervisere og skoleskippere.
  • Sidst men ikke mindst har vi også brug for mere hjælp til det administrative. Vi har et medlemssystem, som mangler en administrativ person til at holde systemerne opdateret.

Spørg meget gerne hvad VS kan gøre for dig; men kom også med dit eget bud på, hvad du kan gøre for VS – til glæde for dig selv og alle os andre.

Den overordnede tanke er at gøre opmærksom på konkrete behov/opgaver, som kan få vore medlemmer til at melde sig under fanerne. Kontakt meget gerne et medlem af bestyrelsen for at høre nærmere om opgaverne, indsatser og udbytte både for dig selv og VS.

Det er sjovt at være frivillig!

MENU