Året 2017 er stille ved at rinde ud, og om ikke så mange timer går vi ind i det sidste døgn af det forgangne år. Eet år hvor vi i Vedbæk Sejlklub har fejret mangt og meget, og prøvet ny aktiviteter samt budt velkommen til nye medlemmer. Medlemmer, som vi håber vi vil se en masse mere til i det kommende år 2018.
2018 bliver ligeså et år hvor vi vil forsætte det gode arbejde som 2017 har lagt grundstenene til. Vi glæder os.

Kære medlemmer, tak for et fantastisk 2017. I og jeres familier ønskes et dejligt og festligt nytår. Vi ses i det nye år. Velkommen 2018.

Nytårshilsner
Bestyrelsen i Vedbæk Sejlklub

MENU